Karta sidrišta -

oznake mjesta gdje su postavljene bove sa informacijom o koncesiji i koncesionaru

Info karta -

točan položaj važnijih djelatnosti (policijske postaje, bolnice, ambulante, ljekarne, trgovine i sl.)

Servisne informacije -

popis servisa, postaje pomorske policije, državne lučke uprave, popis marina, lučke kapetanije, važniji telefonski brojevi