Program državnih potpora za razvoj luka

Temeljem donesenog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet, koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a kojima upravljaju lučke uprave, na čijem se upravnom području svaka pojedina luka nalazi.

 

01089hrd

Ulaganja u okviru Programa predviđena su s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu, kao i savladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast, odnosno, kako bi se otocima postupno pružilo održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine. čime će se poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama, u skladu sa Specifičnim ciljem 7 II 1 'Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike'.

Luka Rab 2

Potpore temeljem ovog Programa dodjeljuju se u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a objava poziva iz navedenog Programa očekuje se kroz mjesec dana.

ODLUKA - o izmjeni Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine