Kako pravilno koristiti roll glavno jedro

Za roll glavno jedro kaže se da je hendikep za rekreativno jedrenje, a kamoli ne za regate, međutim, istovremeno je i najčešća je varijanta s kojom ćete se susresti kod charter brodova. 

 

Roll glavno jedroFoto: Tihomir Steigl

Prednosti roll sustava glavnog jedra su lako rukovanje prilikom njegova izvlačenja i uvlačenja u jarbol. Nakon završetka jedrenja nema potrebe spuštati glavno jedro, slagati i pokrivati, već ga je potrebno samo uvući u jarbol.


Činjenica je da su se godinama otkalanjali nedostaci sustava uvlačenja glavnog jedra. To se posebice odnosilo na mehaniku jarbola, ali i samog reza jedra. Današnja glavna jedra, posebice s vertikalnim letvicama pune duljine, postavljaju se kao i konvencionalno jedro, a moderni materijali od kojih se u najvećoj mjeeri izrađuju glavna jedra sada također osiguravaju da se uvijek mogu pouzdano uvući i izvući, ili kako bismo u žargonu rekli zarolati ili odrolati.

Roll glavno jedro Selden

Evo i kako to ispravno napraviti. Počnimo s namotavanjem ili uvlačenjem glavnog jedra. Samo čvrsto namotano jedro može se lako razviti, dakle jedro treba biti namotano čvrsto i bez nabora. To postižemo prilikom namotavanja ukoliko lagano zadržavamo napetost jedra. Pored toga, kada jedro nije uredno namotano, nakon dužeg vremena, osim pojave nabora, izgled i oblik jedra postane vrećast. Pored toga što više ne izgleda lijepo, te gubi fomru, može dovesti i do zaglavljivanja jedra pri njegovom namotavanju ili odmotavanju.

Roll glavno jedro Selden

Stoga prvo okrećemo pramac broda u vjetar, a zatim otpadnemo u odnosu na vjetar nekoliko stupnjeva. Ako je jedro u jarbolu smotano u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, otpadamo prema lijevom boku. Na taj način se jedro oslobađa ruba jarbola kad se namota. Ako je namotan u smjeru kazaljke na satu, otpadamo se za nekoliko stupnjeva prema desnom boku. Bum preko vanga treba lagano zategnuti kako bi se jedro lagano napelo, odnosno izravnale bore. Zatim malo popustimo škotu glavnog jedra i konačno jedro namotamo, uvijek ga držeći lagano napetim.

Odmotavanje ili izvlačenje glavnog jedra radi se na isti način, samo obrnuto, s jednom razlikom: ovaj put vang treba biti olabavljen kako bi se bum mogao podići dok se jedro razvija, te se time olakšalo izvlačenje. Kada se jedro potpuno razmota, profil jedra može se lijepo podesiti zatezanjem jedra po bazi.

Roll glavno jedro

Foto: Tihomir Steigl

Ako se jedro zaglavi tijekom izvlačenja, to je vjerojatno zbog previše labavo namotanog jedra. U tom slučaju pokušajte snažno povući jedro po profilnim valjcima unutar jarbola. Kako biste uspjeli, zadržite konop za zatezanje stražnjeg roglja jedra i zarolajte jedro opet, držeći taj konop dobro nategnutim. Zatim opet odmotajte jedro; ako je potrebno, ponovite ovaj manevar nekoliko puta. Drugi razlog može biti prezategnuta krmena pripona - backstay. Ako se jarbol savije, profil za rolanje iznutra neće se moći slobodno okretati. Isto tako, ako je konop glavnog jedra postavljen preusko, to može dovesti do toga da se na jedru stvaraju vodoravni nabori i zbog njih se jedro zaglavi. Rijetko se dogodi da je profil za namotavanje na jarbolu previše labav i da ga treba zategnuti - ali to je posao koji ne možete obaviti bez adekvaktnog alata, pa preporučujemo da se obratite stručnoj osobi.

Mehanika modernog roll sustava robusna je i pouzdana, ali zasigurno ne škodi s vremena na vrijeme ukloniti sol iz pokretnih dijelova, kao i iz vodova, ili pomoći da sve ide lijepo i glatko pomoću nekoliko kap ulja. Problematičnije postaje kad je samo jedro već staro i ispuhano. No tada već postaje jasno da se počinjete suočavati s drugim problemom, a to je kupnja novog jedra.

Nautica portal