Author Topic: Tko smije ploviti brod stranih zastava u Hrvatskoj po najnovijim zakonima  (Read 19715 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.« Last Edit: April 07, 2018, 02:00:56 PM by gp333 »

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1673
Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.
Ti ne smiješ,za ostale nije bitno.S druge strane strana zastava smije bez posade nočiti samo u lukama nautičkog turizma a za tvoj planiranu jedrilicu u splitu ti je 6-8000€ vez.boravišna pristojba se mora platiti to je dodatnih 1000€ a to je daleko iznad tvoga buđeta. Ali možeš držat brod u crnoj gori,italiji,grčkoj,turskoj u okolici.

Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.
Ti ne smiješ,za ostale nije bitno.S druge strane strana zastava smije bez posade nočiti samo u lukama nautičkog turizma a za tvoj planiranu jedrilicu u splitu ti je 6-8000€ vez.boravišna pristojba se mora platiti to je dodatnih 1000€ a to je daleko iznad tvoga buđeta. Ali možeš držat brod u crnoj gori,italiji,grčkoj,turskoj u okolici.

To vec znamo od ranije; ne pitam samo za sebe kako ti odma zamišljaš već više edukativno

evo zakonika za ovo moje pitanje da sam odgovorim djelimicno: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UPUTA%20Charter%20sa%20stranim%20plovilima%202014%2021-3_14.pdf

Ali to je 2014!

Znaci držimo se pitanja  ;D a pitanje je kakvo je stanje po NAJNOVIJIM zakonima. Nisam nasao takav zakonik od nedavno, vec samo ta 2014 godiina

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1673
da su registrirana izvan carinskog područja Republike Hrvatske i na ime osobe izvan carinskog područja, a ako nisu registrirana da su u vlasništvu osoba sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, te

- da ih upotrebljava osoba s uobičajenim boravkom izvan carinskog područja Republike Hrvatske.privremenom uvozu, mogu rabiti, kako strani državljani, koji svojim plovilima dolaze na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku, tako i hrvatski državljani koji imaju uobičajeno mjesto stanovanja izvan carinskoga područja RH, što znači da u carinskom području izvan carinskog područja RH imaju prebivalište ili uobičajeno boravište.

Važno je za napomenuti da pravo na privremeni uvoz bez carinskih formalnosti, ne isključuje odnosnu osobu od obveze poštivanja drugih pravila, koja su propisana za ovaj carinski institut - uredne registracije plovila u inozemstvu, maksimalnog razdoblja privremenoga uvoza, obvezatan povratak privremeno uvezene robe u inozemstvo ili predaja iste na čuvanje ovlaštenoj osobi, obavljanje drugih formalnosti koje proizlaze iz drugih propisa (primjerice pomorskih).

Neispunjavanje nekih od navedenih uvjeta za privremeni uvoz ima za posljedicu zlouporabu instituta privremenog uvoza propisanih Konvencijom i carinskim propisima, te predstavlja obilježje djela carinskog prekršaja.Kao što za privatnu uporabu plovila mogu uvoziti fizičke osobe, tako plovila za svoje potrebe mogu uvoziti i pravne osobe. Tu znači moramo razlikovati uvoz plovila za potrebe pravne osobe ili za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Kada je u pitanju uvoz za potrebe pravne osobe pravna osoba dužna je platiti cijeli carinski dug koji obuhvaća carinu, PDV i  trošarinu ukoliko je ista propisana.

https://carina.gov.hr/rezultati-pretrazivanja/49?pojam=uvoza+plovila


Več sam ti objasnija.

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1673
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davor Krapac, Ivan Matija, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli EL BOSCO LIMITED, Suite 7, Hadfiled Hause, Gibraltar i EL BOSCO d.o.o. iz Splita
O D L U K U
Ustavna tužba se odbija.
Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je podnositelj EL BOSCO d.o.o.
Split dužan, na plovilo naziva EL BOSCO V, strane zastave Velike Britanije i
Sjeverne Irske (oznake 907699, dužine 31,01 m, godina proizvodnje 2003.), iz
tarifnog broja 8903921090 Carinske tarife u vrijednosti od 26.399.163,94 kuna, platiti
ukupno 14.040.619,34 kuna i to iznos od 2.111.933,12 kuna na ime carine, iznos od
4.366.775,53 kune na ime posebnog poreza i iznos od 7.561.910,69 kuna na ime
poreza na dodanu vrijednost te kamate u iznosu od 26.927,20 kuna (pobliže
navedeno u izreci rješenja).
Prvostupanjskim rješenjem određeno je da je podnositelj navedeni iznos dužan platiti
u roku od 10 dana od dana primitka rješenja a u protivnom naplata će se izvršiti
prisilnim putem te je određeno da plovilo ostaje pod carinskim nadzorom do plaćanja
utvrđenog duga.
3.1. Dana 14. rujna 2010. ulaznoj kontroli Republike Hrvatske na graničnom
prijelazu Cavtat pristupilo je navedeno plovilo na kojem je zatečen zapovjednik Saša
Škorić (hrvatski državljanin sa adresom u Splitu) sa tri člana posade i 10 putnika.
Uvidom u dokumentaciju plovila utvrđeno je da je vlasnik plovila podnositelj EL
BOSCO Limited iz Gibraltara, da zapovjednik upravlja plovilom na temelju punomoći
izdane od vlasnika plovila i da nije u radnom odnosu kod podnositelja već da je
zaposlenik podnositelja EL BOSCO d.o.o. Split. Na temelju utvrđenog zapovjednik
plovila je upozoren da prema mjerodavnim odredbama Carinskog zakona ("Narodne
novine" broj 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i
45/09.; u daljnjem tekstu: CZ) ne može upravljati stranim plovilom u Republici
Hrvatskoj, što je zapovjednik otklonio i nakon što je obavio ulazne formalnosti isplovio
je iz luke Cavtat u smjeru Dubrovnika (sačinjena službena zabilješka o kontroli
plovila).
U daljnjem postupku je utvrđeno da je podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split 1. lipnja
2010. sa podnositeljem EL BOSCO Limited iz Gibraltara, vlasnikom navedenog
plovila, zaključio Ugovor o davanju usluga u nautičkom turizmu tim plovilom. Prema
članku 2. navedenog Ugovora usluge će obavljati podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split
(domaća tvrtka) i to uređenje, pripremu i održavanje broda, upravljanje plovilom,
zapošljavanje posade te opskrbu plovila. Utvrđeno je da posadu na plovilu postavlja i
imenuje isključivo podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split i za korištenje usluga koje su
predmet ugovora vlasnik plovila (podnositelj EL BOSCO Limited) plaća mjesečnu
novčanu naknadu.
Na temelju navedenog prvostupanjsko tijelo je utvrdilo da podnositelj EL BOSCO
d.o.o Split navedeno plovilo upotrebljava kao da ispunjava uvjete za privremeni uvoz
uz primjenu Aneksa C Konvencije o privremenom uvozu ("Narodne novine -
Međunarodni ugovori" broj 16/98., u daljnjem tekstu: Anex C Konvencije), iako nije
ispunio uvjete za privremeni uvoz propisane Anexom C i mjerodavnim odredbama
CZ-a i Uredbe za provedbu carinskog zakona ("Narodne novine" broj 144/99. i
3
161/03.). Stoga je Carinarnica Dubrovnik po službenoj dužnosti pokrenula postupak i
donijela rješenje o naplati uvozne carine

Predmetno plovilo ... ostaje pod carinskim nadzorom do plaćanja carinskog
duga."


Pošto smo sad u EU zakoni su i tvrđi.

Pošto tebi je cilj izbječi plačanje PDV,a plovilo koristiti u vlastite svrhe za sport i razonodu to je jednostavno protuzakonito. i u zemlji di če ti prodati plovilo a i u zemlji di češ ploviti sa takvim plovilom.

Jednostavno prijavi boravak na Malti,registriraj plovilo na malti,drži 1-2 godine na suhom vezu u malti plovilo iskoristi povrat PDV i kad ga otplatiš dovezi plovilo u RH.

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1673
Proglašavam Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/13

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 29. travnja 2016.

2. prijevarno izbjegavanje plaćanja carine i drugih javnih davanja na carinskom području Unije, uključujući i stvaranje uvjeta za prijevarno izbjegavanje plaćanja carine i drugih javnih davanja.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, osobito se smatra da deklarant, posjednik robe ili druga osoba koja je na bilo koji način izravno ili neizravno povezana s deklariranom robom zloupotrebljava pravo u carinskom postupanju ako:

1. sklapa fiktivne ili prividne pravne poslove u vezi s deklariranom robom ili sudjeluje u sklapanju ili izvršavanju takvih pravnih poslova

Prosurfaj
prijevarno izbjegavanje plaćanja PDV
KUPAC KAO JAMAC PLATAC DOBAVLJAČU – ODGOVORNOST ZA PLAĆANJE PDV-a


Novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljenim u Narodnim novinama br. 143/14. od 11. prosinca 2014. proširena je odredba o odgovornosti poreznog obveznika kao jamca platca za plaćanje PDV-a, ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili je morao znati da s takvom transakcijom sudjeluje u prijevarnim aktivnostima.

Postavlja se pitanje što su te prijevarne aktivnosti i na koji način ih porezni nadzor uopće mjeri i definira. Upravo iz tog razloga Zakon jamcem platcem proglašava svakog poreznog obveznika kojemu je obavljena isporuka dobra ili usluge u tuzemstvu ako iz utvrđenih objektivnih okolnosti porezni nadzor utvrdi da je znao ili morao znati da sudjeluje u prijevarnim aktivnostima kojima je osnovna namjera bila izbjegavanje plaćanja PDV-a. Naravno da je nastavak događaja obavještavanje poreznog obveznika koji sudjeluje u takvim transakcijama o njegovoj odgovornosti za neplaćanje PDV-a. To znači da kao porezni obveznik morate pripaziti s kime poslujete jer ako se utvrdi da je porezni obveznik obavljao transakcije s rizičnim dobrima ili rizičnim poslovnim partnerima tj. poreznim obveznicima, te ako je dobio od Porezne uprave obavijest da sudjeluje u prijevarnim aktivnostima bit će odgovoran za neplaćeni PDV koji njegov dobavljač duguje.

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1673
Ne mogu ni zagrepsti površinu pravilnika,zakona koje bi prekršija.
Zakonodavstvo EU ako je uvoz iz USA i ti ne-EU građanin.Recimo odjaviš se iz hrvatskog državljanstva i prijaviš u BiH. držiš brod 9 miseci u HR pa par miseci u Crnoj gori to bi moglo štimati par godina.
Porezna uprava i carina su ti najbitniji. Pitaj njih
Ja bi izbjegao platiti PDV na plovilo reg. u Italiji i prebaciti na proforma neprofitnu udrugu reg. u Francuskoj s valjanim PDV brojem kako to izvesti a plovilom bi gao kao hrvatski građanin volija ploviti teritorijalnim morem RH i imam dozvolu izdanu u RH.
Zašto sam rekao proforma  udrugu, da je u pitanju Greenpeace preko čijeg računa prolaze miljoni € to je sve legalno.ali preko udruge preko čijeg računa prolazi par € mjesečno da bi se platili banci troškovi održavanja računa,i sad odjednom ta udruga kupuje plovilo vrijedno 50000€ i nakon toga racun mrtav,izdaleka se vidi da je to prijevarno izbjegavanje plaćanja PDV. Kazne su astronomske i udruzi i tebi + PDV na njihovu procjenu + zatezne kamate 9,09%
« Last Edit: April 08, 2018, 12:32:06 AM by dmeter »

Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Ne mogu ni zagrepsti površinu pravilnika,zakona koje bi prekršija.
Zakonodavstvo EU ako je uvoz iz USA i ti ne-EU građanin.Recimo odjaviš se iz hrvatskog državljanstva i prijaviš u BiH. držiš brod 9 miseci u HR pa par miseci u Crnoj gori to bi moglo štimati par godina.
RE: Da, tako slicno sam i sam skontao kao najbolju mogucnost... ali to sve vrijedi ipak samo za plovila koja vrijede velike novce, preko 100k

Sve ostalo platis porez ili kupis brod vec s placenim porezom i to je to


Porezna uprava i carina su ti najbitniji. Pitaj njih
Ja bi izbjegao platiti PDV na plovilo reg. u Italiji i prebaciti na proforma neprofitnu udrugu reg. u Francuskoj s valjanim PDV brojem kako to izvesti a plovilom bi gao kao hrvatski građanin volija ploviti teritorijalnim morem RH i imam dozvolu izdanu u RH.
RE: jos bolje udruga u HR

Zašto sam rekao proforma  udrugu, da je u pitanju Greenpeace preko čijeg računa prolaze miljoni € to je sve legalno.ali preko udruge preko čijeg računa prolazi par € mjesečno da bi se platili banci troškovi održavanja računa,i sad odjednom ta udruga kupuje plovilo vrijedno 50000€ i nakon toga racun mrtav,izdaleka se vidi da je to prijevarno izbjegavanje plaćanja PDV. Kazne su astronomske i udruzi i tebi + PDV na njihovu procjenu + zatezne kamate 9,09%
RE: ma da, ali tko tako kupi brod pa taj samo treba nastaviti biti aktivan i sve je u redu. Ako si kupio na udrugi brod za 50k, tada troskove goriva odrzavanja i sve sto radis ides preko tog racuna. Neznam zasto bi neko 'stao' i samo kupio brod... tu ljudi rade greske, stvaraju 'lazne' djelatnosti i sl. Treba nastaviti aktivnosti te udruge oko plovidbe i ispunjavanja neprofitnih ciljeva te udruge

Ima tu jos ideja: recimo neprofitni sportski klub za jedrenje, tko voli jedrenje i aktivan je s brodom oko toga zasto izmisljati neke djelatnosti koje i ne radi? Treba jasnije definirati ciljeve, i onda provoditi te ciljeve i ne moze ti niko nista tu
« Last Edit: April 09, 2018, 12:13:05 AM by gp333 »

Offline dmeter

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1673
Osnovni je uvjet za porezno priznavanje trošenja takve imovine da tvrtka od njihovog korištenja ostvaruje najmanje 7% prihoda nabavne vrijednosti (plovila ili zrakoplovi) ili 5% prihoda od nabavne vrijednosti (apartmani ili kuće za odmor). Ukoliko tvrtka posjeduje apartmane ili kuće za odmor mora biti registrirana za iznajmljivanje istih, a u slučaju posjedovanja plovila ili zrakoplova za obavljanje usluga iznajmljivanja (za sport i rekreaciju) i prijevoza.

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ne ispuni navedene uvjete obvezan je za to porezno razdoblje uvećati poreznu osnovicu za rashode obračunate amortizacije te za ostale troškove u vezi s korištenjem te imovine (Zakon o porezu na dobit, čl.12. st.16.). Ukoliko je porezni obveznik u prethodnim godinama otpisao imovinu (potpuna amortizacija), ima pravo na priznavanje troškova nastalih u vezi s korištenjem takve imovine, ali pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti prema čl.12. st.16. Zakona o porezu na dobit. 

Ukoliko se takva imovina koristi u svrhu operativnog najma, troškovi takvog najma te ostali troškovi po osnovi korištenja te imovine porezno su priznati, ali pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvario prihod od te imovine barem u visini troška najma. U protivnome, porezna osnovica se uvećava za trošak najma i sve pripadajuće troškove.

U slučaju pružanja kombinirane usluge (ostvarivanje prihoda od usluge za čije je pružanje korišteno više vrsta imovne) potrebno je pribaviti vjerodostojne isprave kako bi se prihod mogao pripisati određenoj imovini proporcionalno korištenju te imovine u svhu pružanja usluge. Tek tada je moguće pouzdano odrediti troškove amortizacije pojedine imovine.

Offline gp333

 • Kadet
 • *
 • Posts: 28
Osnovni je uvjet za porezno priznavanje trošenja takve imovine da tvrtka od njihovog korištenja ostvaruje najmanje 7% prihoda nabavne vrijednosti (plovila ili zrakoplovi) ili 5% prihoda od nabavne vrijednosti (apartmani ili kuće za odmor). Ukoliko tvrtka posjeduje apartmane ili kuće za odmor mora biti registrirana za iznajmljivanje istih, a u slučaju posjedovanja plovila ili zrakoplova za obavljanje usluga iznajmljivanja (za sport i rekreaciju) i prijevoza.

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ne ispuni navedene uvjete obvezan je za to porezno razdoblje uvećati poreznu osnovicu za rashode obračunate amortizacije te za ostale troškove u vezi s korištenjem te imovine (Zakon o porezu na dobit, čl.12. st.16.). Ukoliko je porezni obveznik u prethodnim godinama otpisao imovinu (potpuna amortizacija), ima pravo na priznavanje troškova nastalih u vezi s korištenjem takve imovine, ali pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti prema čl.12. st.16. Zakona o porezu na dobit. 

Ukoliko se takva imovina koristi u svrhu operativnog najma, troškovi takvog najma te ostali troškovi po osnovi korištenja te imovine porezno su priznati, ali pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvario prihod od te imovine barem u visini troška najma. U protivnome, porezna osnovica se uvećava za trošak najma i sve pripadajuće troškove.

U slučaju pružanja kombinirane usluge (ostvarivanje prihoda od usluge za čije je pružanje korišteno više vrsta imovne) potrebno je pribaviti vjerodostojne isprave kako bi se prihod mogao pripisati određenoj imovini proporcionalno korištenju te imovine u svhu pružanja usluge. Tek tada je moguće pouzdano odrediti troškove amortizacije pojedine imovine.

Hvala sto saljes dosta odgovora, ali dosta nisam pitao kao i obicno

Ja sam rekao za UDRUGU a ti mi saljes odgovor za TVRTKU

Udruga je neprofitna organizacija i zakonski nije obavezna stvarati nikakav profit.. pa koliko samo ima malih jedrilicarskih klubova i ostalih udruga u RH;

Uglavnom ako ima stakav tekst posalji ga  :icon_salut: