JABUKA 2012

Autor Leo, Studeni 18, 2012, 07:42:27 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Leo

Prolog

?etvrtak, 15.11. 09:05 „....brod izgleda u redu, samo je list timuna malo ošuljan, ?ekam ronioca da pregleda od ispod pa kre?em za Vodice, evo ga došao je , ?ujemo se......“
?etvrtak, 15.11. 09:54  „ . . . list kormila je ošte?en na dnu, nije puno ali s otvorilo do ispune.. kormilo mora van....“  „Dušica ne ide na Jabuku...“

Jabuka 2012
Eto, pred sam odlazak na ovogodišnju Jabuku, stvari su se zakomplicirale. Žare je u srijedu poslijepodne krenuo sa „Dušicom“ put Vodica i trebali smo se na?i u ?etvrtak poslijepodne pred start. U srijedu nave?er Žare je u?estvovao u akciji odsukavanja (o ?emu najbolje da on sam iz prve ruke ispri?a) pri ?emu je oštetio list kormila, ošte?enje nije bilo znatno ali u svakom slu?aju brod nije bio za regatu, pogotovo ne za Jabuku.
Nakon po?etne zbunjenosti kre?e potraga za moogu?im ukrcajem. Uspijevam na?i provu na „Medo&Zeko“ (Elan 333), brzinski spreman stvari i poslijepodne pravac Vodice.
Na rivi poznati ugo?aj, hrpu jedrilica vezanih posvuda, grupe ljudi u jedrili?arskoj robi koji nose i odnose stvari sa brodova, vidljiva je užurbanost zadnjih priprema.Nalazim brod a potom i ekipu; Bobija poznajem od prije a na licu mjesta se upoznajem sa Katom, Markom i Tomom (skiper).
Kako je Aladin i ove godine predvidio fortunal od bonace iz smjera bure start je zakazan u 22:30
Nakon klasi?nih pi?a u Viradi oko 21:30 izlazimo na start.
Nekako ne izgleda da je Aladinu i ove godine ulje u lampi ono pravo pa se i pred Vodicama osje?a umjerena ali ne i neugodna bura. Odluka je da se starta sa genovom, izme?u ostalog i zbog velikog broja brodova (prijavljeno je 70tak brodova).
Nakon plesa svjetala, sjena jedara rotiraju?ih svjetala startnih brodova, napokon start i kre?e se prema Komorici.
Polako se provla?imo uz poneko ve?i brod koji se mu?i sa spinakerom, pogotovo poslije punte Prvi?a vjetar dolazi više prema provi stvaraju?i probleme brodovima sa spinakerima.
U razvu?enoj ali relativno kompaktnoj skupini (osim par jurilica koje su ve? odmaglile, me?u njima i Seaskype 27, koji jedri van konkurencije) stižemo do Komorice, poslije obilaska skre?emo u kurs prema Jabuci.
Dižemo spi i po?inje zabava. Bura (izgleda po navici) nije pogledala prognozu na Aladinu i ima je 12 do 15 ?vorova, u prvom dijelu nema previše vala i brod lijepo klizi.
Kako odmi?emo prema Jabuci bura lagano poja?ava a s njom i valovi. Brod ima malo slabiju upravljivost u trenutku kad se krma podigne te je utjecaj valova na (ne)upravljivost sve ve?i.
Pad vjetra, pove?ani valovi uzrokuju znatno plesanje broda i spinakera. Prije ili kasnije moralo se desiti i desilo se... vjetar ime?u dva refula pao, nekoliko valova zaplesalo brod i spi se omotao oko prednjeg štraja, prava karamela...
Pokušaji osloba?anja nisu uspješni a i nakon nekoliko pokušaja nemam više ?vrst zahvat pa mi materijal klizi kroz ruke, na provu dolazi Marko i nakon nekoliko pokušaja doslovce ga odmota, napokon ga ponovno napuhujemo i nastavljamo, naravno da su nas u našim piruetama pretekli neki od brodova koji su bili iza.
Cijelo vrijeme negdje daleko na jugozapadu vidi se impozantno sijevanje.
Vjetar znatno oscilira a valovi dobivaju na snazi, zbog neupravljivost s podignutom krmom u par navrata dolazi do štraorcada, Bobi i Tomo sa zadivljuju?om mirno?om kontroliraju situaciju te, uz regulaciju jedra i spija nastavljamo skakutanje prema Jabuci.
Nastavak do jabuke je sli?an.. ali sve u svemu brod ima lijepu brzinu i milje prema Jabuci brzo prolaze, umor se zavarava kratkim pauzama sna na bandi a poneko je pokušao odspavati i malo u kabini..
Oko 4:30 uo?avamo Jabuku, zapravo se nazire obris izme?u svjetala koja se ljuljaju pocupkuju i križaju na ruti prema Jabuci. Na desnoj strai, zapadno od jabuke uo?ava se razvu?ena linija mirnijih pozicionih svjetala, bijelih straga i zelenih sprijeda, to su brodovi koji su ve? okrenuli Jabuku i orcaju prema Blitvenici.
Oko 5:30 okre?emo i mi Jabuku, spi ide dolje, genova gore i orca prema Blitvenici.
Nakon rodea u krmu orca je opuštaju?a. Slika obilaska Jabuke nema jer smo se udaljili prije svitanja a i potom je na potezu jug-zapad bio zid oblaka negdje iznad Italije te se Jabuka nije baš isticala na horizontu.
Prvi dio orce od Jabuke prema Blitvenici proti?e po umjerenoj buri, brod lijepo klizi pa osim kormilara svi povremeno zadrijemaju, tko na bandi tko u kabini.
Nakon obilaska Jabuke brodovi su se raštrkali te se tek ponegdje u daljini vide jedra.Negdje na polovici puta imamo susret s jednim Elanom 350, to je bord kojeg vidite na slikama, e da redoslijed slika nije ispremiješan. Naime 350tka je prvo dolazila s opadaju?im kutom u odnosu na maš kurs te je završila ispod našeg kursa, potom su po?eli vrlo oštru orcu, naizgled i preoštru, popeli su se iznad nas pri ?emu su ponekad zbog preoštrog kuta gubili brzini te su morali opadati, u tom opadanju u jednom trenutku su nam došli dosta blizu, neugodno blizu. Bio bi stvarno apsurd da je došlo do kontakta brodova na regati od 90 milja usred otvorenog mora i u po bijela dana i po normalnim vremenskim uvjetima i to na istim uzdama!!. Uglavnom nakon što su nas prešli nastavili su tim kursem blagog cik caka jako duge amplitude. Ostaje misterij zašto su od to?ke gdje smo ih uo?ili iza nas do to?ke gdje su virali ispred nas na lijeve uzde prešli putanju parabole niz vjetar?Nakon tog susreta nastavljamo prema Blitvenici. U me?uvremenu vjetar je pao, povremeno je svega 5 ?vorova. Prvo se uo?avaju obrisi Kornata a potom i Blitvenica.
Ispred Blitvenice ponovo se po?inju vi?ati jedra bliže i dalje iz svih smjerova.Preko radio stanice ?uju se najave prolazaka kontrolne to?ke Blitvenica, tako otkrivamo da je  brod iz naše grupe, Lišina 2 prošao Blitvenicu. Dok se beskrajno polako približavamo Blitvenici izgleda mi da kad god bio start i s kakvim god vjetrom jedrili, neovisno o vremenu prolaska ne možemo pro?i ovu kontrolnu to?ku prije sumraka.Tako je i ovaj put, sa zadnjim zrakama sunca prolazimo kontrolnu to?ku i ulazimo u zadnji dio regate, obi?no najnaporniji, jer nakon jedrenja no?u i cijeli dan pred nama je još jedna no? pod jedrima. Iako nam nije drago otkriti kako su još dva broda iz naše grupe ispred nas to nam ipak daje dodatnu motivaciju i uklanja zamor tog zadnjeg dijela. Bobi je odli?no procijenio uvjete te, za razliku od ostalih brodova koji su otišli pod Žirje, odlazimo prema Murteru, tamo izgleda ja?i vjetar.
Pun pogodak, ta odluka kao i još par pravovremeno odlu?enih virada dovode nas ispred prove Ane 2, (elan 333),  do prolaska Logorunskih vrata prednost smo još malo pove?ali te u cilj ulazimo s nekih 9 minuta prednosti.  Vezujemo se na mul u Vodicama oko  21:30,  24 sata nako što smo se odvezali i krenuli u regatu. Zadovoljni smo odjedrenim. Mislili smo da smo negdje drugi u grupi ali po pregledu rezultata otkrivamo da smo zaboravili na dva brža iz grupe Figara i Firsta koji su došli davno prije nas i ostalih iz grupe. Na kraju smo ?etvrti u grupi i 60ti ukupno što nije loše uzme li se u obzir da smo najmanja grupa.
Po spremanju jedara odlazimo nešto pojesti i usprkos volji da se ode do Virade na pi?e umor je ja?i te doslovce padamo u vre?e.

Sutrašnje, subotnje jutro do?ekuje nas s kišicom, polako se budimo i na kavu u Viradu uz prve komentare o regati. Kako je proglašenje i ve?era predvi?ena u 18:00 odlu?eno je da se brod prebaci na vez te da se potom vratimo auto na ve?eru.
Nakon odvezivanja sa mula u Vodicama po?inje kiša pa smo, osim kormilara, ve?i dio proveli u kabini uz klopu i razglabaju?i o svemu i sva?emu a najviše naravno o jedrenju.
Dolazak na vez, raspremanje broda i povratak u vodice, taman na vrijeme da se u Viradi popije pi?e prije ve?ere.
U hotelu je održana tradicionalna dobra ve?era i podjela nagrada, a potom smo se ponovo preselili na trg gdje je pjevao Gego. Naravno da nije mogla izostat i njegova „Jabuka“ i to u više izvedbi. Usprkos kiši koja je lila skupio se prili?an broj jedrili?ara. Nastavilo se sa pi?em do kasnih sati a potom neki na brod a neki na spavanje.

Na kraju moji dojmovi; bilo je odli?no, Jabuka s burom ali s mjerom, taman da se odradi u razumnom vremenu. Bilo mi je jako lijepo na Medi&Zeki sa ostatkom ekipe pa se nadam da je i njima bilo ok, ipak smo prvi put jedrili zajedno što zahtjeva dodatni angažman.
Dužne zahvale organizatorima pogotovo sucima koji su ve? tradicionalno dobro odradili ovu, vjerujem s njihovog gledišta, složenu regatu.
Ostat ?e rasprave o opravdanosti starta u ?etvrtak nave?er i dodjele u subotu nave?er, sli oko termina teško ?e biti uskladiti sve želje i potrebe.

Na kraju jako mi je drago navesti da je razgovor iz prologa imao neo?ekivanu završnicu, naime regatni odbor je odlu?io nagradu za fair play dodijelit Žarku Juragi koji je pri dolasku na regatu oštetio brod prilikom pružanja pomo?i drugom brodu te nije mogao nastupiti sa svojim brodom ve? kao ?lan posade drugog broda, pridružujem se ?estitkama.


Nadam se da ste preživjeli ovaj moj poduži  napis ali i da ?e još netko od forumaša napisati pokoju rije? i koju sliku

Leo

Vidimo se na Jabuci 2013 :D

Seriola Dumerili

Lijepo! I slike su lijepe, kakvu foto opremu koristis?

Leo


traktor

Super Leo, lijepi opis lijepog dogadjaja. Pa koliko mogu dokuciti svojim neregataskim mozgom vrijeme je bilo idealno za regatu 70 brodova. Ili sam u krivu?

Dario

hvala na izvjestaju Leo  anim19
zasto je SS27 jedrio izvan konkurencije?

Leo

A gle Jabuka je po tome specifi?na, zadnjih par godina je bilo premekano, lani malo "normalnije"
Kad razmisliš da se radi o polovici studenog onda je vrijeme za ovogodišnju Jabuku bilo odli?no, a što se ti?e brodova to je 70 brodova ali ve?ih pa kad dodaš start niz vjetar, po mraku ...

SS27 je kra?i od dosadašnjih donjih limita..
ali i limiti i pravila se mogu mijenjati, mogu?e da ?e pojava nove generacije brodova te klase uvjetovati promjene

traktor

#6
Vjetar koji je varirao izmedju "2 i 22"  cvora je idealan a to da li  je studeni ili neki vruci mjesec je nebitno.  Ima "sto milja" mjesane plovidbe, i priobalne i od otvorenog mora . Ne mogu zamisliti bolju ribu za brudet ;)


Leo

Opss, nisam bas skontao ali mozda sam i umoran

traktor

#8
Ma mislio sam reci da je vjetar bio ok. Da je bilo manje vjetra ne bi valjalo a kad je puno vjetra onda je i puno valova ;) To da je hladno rjesi se dobrom jedrilicarskim odjelima  koje moze imati svaki regatas i nije apriori vezano uz jedrilicarsko znanje. Ukratko bilo je izvrsno vrijeme i vjetar ali  to nisi apostrofirao  u prici (za razliku od slika) Pa sam te malo zagnjavio u smislu da nekim regatasima nikad ne puse pravi vjetar dovoljno dugo i iz pravog smjera. Inace post i slikice  anim37

P.S. Pretpostavljam da ces  skuziti da  na etiketi  bocice tinte kojom pisem sitnim slovima pise 'zavist'

Leo

Ma vjetar je bio više nego OK...
Nažalost možda nisam uspio dobro objasniti vezano za vjetar.
Nakon prošle jabuke isto su bile rasprave oko prognoze "Aladina" i stvarnog stanja...
Ove godine se ponovilo ali u umjerenoj varijanti.
Aladin je predvi?ao slabu buru (bijelo, max plavo) i udare koji su samo u ograni?enom podru?ju bili ja?i... realno stanje nije bilo takvo :)

Problem je da svi mi (ja prvi) pre?esto zaboravljamo da su ono što gledamo PROGNOZE a ne TO?NOZE :D
O?ekujemo od prognoza da nam daju to?no vjetar i smjer i ja?inu u tom trenutku na tom mjestu... i što je najgore u dobrom dijelu slu?ajeva nam je i daju.
I onda se uljuljkamo, opustimo i ne gledamo u nebo i rep od magarca nego samo u ekran...
I zaboravimo najvažniju karakteristike bure, njene oscilacije snage i smjera i lokacije na kojoj ?e se pojaviti..
Dodajmo tome da je datum koji je .. a još i ?injenicu da je na jugu bila kišna fronta pa sa mrvu razmišljanja postaje jasno da može biti i vako i nako  :angel02
Eto to je smosao moje opaske, ali ne na buru nego na Aladin, zapravo na ulje u lampi koje po buri teško može funkcionirati perfektno :D