Slane tehnike > Mornarske tehnike

Stručni nazivi-engleski

(1/5) > >>

Dario:
Predlažem da napisemo prijevode strucnih engleskih rijeci koje bi mogle biti korisne.

Riječi se mogu dodavati i nadopunjavati prema sljedećem postupku:

Tko god ima što za napisati ide na "citiraj", napiše što želi i pobriše ono na početku i na kraju što se nalazi u uglatim zagradama. Tako ne izgleda kao da je citirano.

Kada uočim neki novi dio pobrisat ću prethodne poruke, tako će uvijek ostati samo jedan post koji bi trebao biti pregledan.
Riječi postavljajte po abecedi da bi se mogli lakše naći nepoznati pojmovi.

amidships-glavno rebro, srednji dio broda
angle of heel-poprečni kut nagiba broda
bear away - zapojati, okrenuti više niz vjetar
bending moment - moment savijanja
bilge-uzvoj
body plan-nacrt rebara
Bow-pramac
chock-zjevača
cross tree-križ (na jarbolu)
Deck-paluba
deck stringer - palubne proveza
external loads - opterecenje izvana
fender-bokobran
freeboard-nadvođe
frame-rebro
green sea - naplavljivanje mora
gybe - pojalabanda, kruženje
helm - kormilo (dio u kokpitu)
inplane load - opterecenje u vlastitoj ravnini
jib - prednje jedro
keel - kobilica
luffup - zaorcati, okrenuti više u vjetar
mainsail - glavno jedro
mast - jarbol
plate buckling - lokalno izvijanje
Portside-lijeva strana
port tack - lijeve uzde
rudder - kormilo (podvodni dio)
sheet - škota
shit - sranje
shroud - sartija, pripona
spreader - križ na jarbolu
Starboardside-desna strana
starboard tack - desne uzde
underdeck girder - palubna podveza
tack (to) - virada, letanje
water ballast-vodeni balast

stibra:
Pokrenuo sam prije dvije godine jednu tablicu/rječnik sa idejom napraviti jedriličarski rječnik za engleski i sva područja na Jadranu, ali je odaziv bio nikakav, a nisam sam stigao puniti tablicu. Ako netko ima volje, tablica je tu:
http://www.int505.hr/portal/Dokumenti/Jedriličarskirječnik/tabid/85/Default.aspx

Pošaljite mail, pa dobijete prava za upis u tablicu.

Limbia:
jedrar  - sail maker

JEDRO - sail

* čamčano - boat sail
* glavno - main sail
* križno - square sail
* krmeno - after sail
* krmeno šošno - spanker
* latinsko - lateen sail
* letno - staysail
* oglavno - lugsail
* olujno - storm sail
* pobočno - studding sail
* pršno - stun sail
* prveno - foresail
* rezervno - spare sail
* šošno - gaffsail
* vršno - royal sail
* dizati - hoist/pull the sail
* napuniti - fill the sail
* podesiti - trim the sail
* postaviti - set the sail
* skratiti - take in, reef
* spustiti - take in, lower


OPUTA (snast) - rigging
* sajla - wire rigging
* konopljana - hemp-rope rigging
* nepomična - standing rigging
* pomična - running rigging
* puni profil (tondin) - rod rigging
* umjetna vlakana - fiber rigging


JARBOL - mast
* bez križeva - without spreaders (yards)
* bez pripona - unstayed mast
* glavni - main mast
* i križevi - spars, mast and spars
* iz jednog komada - single/one piece mast, pole mast
* krmeni - mizen-mast
* okovi - mast fittings
* podići - step up  a mast
* podignut - stepped
* prednji - foremast
* s opremom - mast and rigging
* s priponama - stayed mast
* spustiti - dismast
* spušten - unstepped

Dosta za danas  ;)

Dario:
kako se kaze barber floka na engleskom?

Tin:
ako mislimo na isto cuo sam izraz slider za kompletni taj mehanizam

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version