NESRE?E, NEZGODE I INCIDENTI NA MORU

Autor Strici, Ožujak 16, 2020, 03:48:46 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Strici

Citat: pero  u Ožujak 18, 2020, 10:01:11 PRIJEPODNE
Možda da autor teme i njegovi sljedbenici napišu malo više detalja tih  NESRE?A NEZGODA INCIDENTA NA MORU .


Pere autor teme ti je dao „motiku“ tako da si sam  priskrbiš „hranu“.
Meni je obi?aj da pripomognem znatiželjnom da sam prona?e, gladnom da pokažem kako da se sam nahrani.
Po?etkom 2016 u Biskajskom zaljevu napušten je "Modern Express" Ro-Ro brod, kojem se pomaknuo teret pa se brod nagnuo za 50⁰.


Ovaj i nekoliko takvih ga je teglilo.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Maestral

Izgleda, da smo svi ve? zaboravili, što se dogodilo prije dvije godine kod Prvi?a. Sudarili su se Jadrolinijin putni?ki brod Tijat i motorni teretni brod Plavi Jadran, nakon ?ega je za samo nekoliko minuta teretnjak potonuo na morsko dno. Do sudara je došlo u blizini rta sv. Frane stotinjak metara od obale. Brod Tijat isplovio je iz luke Šepurine prema Prvi? Luci i kad je dosegnuo punu brzinu naletio je na brod Plavi Jadran, koji je zadobio velika ošte?enja i uslijed prodora mora potonuo za nekoliko minuta. Tijat je pretrpio manja ošte?enja.


Strici

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Damir s

Bolje da me mrze nego sazaljevaju jer kad me mrze meni je dobro a kad me sazaljevaju ja sam nastradao  (Damir S)
Ako se dobro zabavite, imat ?ete dobro sje?anje. Ali, ako prolazite kroz teške trenutke, na kraju dobivate iskustvo
Ako želiš izbje?i kritiku ne radi ništa, ne govori  (Aristotel)

Strici

Kod naših susjeda se veliki brodovi ne samo nasukavaju:

Bivši trajekt "Sorrento Salvage"Isplovio je prije skoro pet godina iz Palme za Valenciju i 20 setak milja nakon isplovljenja

      buknuo je požar,

kog posada nije uspjela ugasiti, pa su svi evakuirani, a od je izgledao ovako:


Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Maestral

#15
Da ?ovijek ne povjeruje. Prije par dana Venezuelski ratni brod namjerno se zaleti u provu njema?kog putni?kog broda Resolute, koji je plovio u me?unarodnim vodama, da ga tim manevrom okrene i prisili na uplovljavanje u njihovu luku. Brod Resolute imao je na provi ispod razine mora veliki oja?an bulb za razbijanje leda (bio je dizajniran i za plovidbu u ledu) na koji je naletio ratni brod i usred velikih ošte?enja potonuo. Ovi Madurovci su stvarno poludili!

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52151951Strici


Baš me zanima kako ?e pravda ispasti. Jedni kažu u me?unarodnim vodama, drugi ne, pa ?uvali interesnu granicu, pa sumnja da se prevoze teroristi, pa, pa, pa.
Da je Maduro crna ovca za "bijele", dežurni krivac?
Brod je bio bez putnika, vojni brod puca, ovaj ne staje. Ipak kad vojska puca, pa da se ne staje, imaš putra ili ne, pa ako ne slušaš, može se sumnjati da imaš razloga za to. Ipak sila, pa ?ija da je se mora slušati, naoružan, nenaoružan, pa onda budi tvrdoglav.
Znatiželjan sam kako ?e to ispasti? a da se pravda kroji iz Amerike, isto stoji. Da sam ja bio komandant na patrolcu, opalio bi u sam vrh pramca, nerasprskavaju?om granatom, pa da vidimo dal onda putni?ki ne bi stao, skrenuo.
U svakom slu?aju nebih probao se sudariti.
No gdje su brodovi bili nije teško ustanoviti, pa potonuli daje poziciju.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Maestral

#17
Njema?ki brod Resolute obavljao nužne radove na održavanju lijevog motora  u me?unarodnim vodama, 13,3 nm od otoka Tortuga. Desni motor radio je normalno i koristio se za održavanje položaja tijekom popravka. Ubrzo iza pono?i prišao im je brod venecuelanske mornarice i radiom ih zamolio da plove s njima do luke Puerto Morena na otoku Isla de Margarita (Venezuela). Dok je njema?ki brod plovio me?unarodnim vodama, kapetan broda prvo je želio potvrdu zahtjeva s obzirom da je luka bila daleko od planiranog putovanja. Za vrijeme dok je kapetan razgovarao s nadre?enima, ratni brod je ispalio nekoliko hitaca na njih. Zatim su im prišli s desne strane i sudarili se s njima u pramac pod kutom od 135 stupnjeva s ciljem da okrenu brod prema otoku Isla de Margarita. Putni?ki brod ostao je blizu nesre?e još sat vremena. Bili su spremni pomo?i ratnom brodu. Pokušali su nekoliko puta kontaktirati ih putem radija, ali nikad nisu dobili odgovor. Vijest o nesre?i odmah je upu?ena MRCC Curacao (Pomorski koordinacijski centar za spašavanje). Re?eno im je da nastave plovidbu do luke Willemstad, gdje je brod trenutno na vezu. Brod venecuelanske mornarice Naiguata potonuo je nedugo nakon sudara. Venecuelanska mornarica opisala je brod za krstarenje kaznenim i kukavi?kim ?inom jer je napustio mjesto nesre?e i nije pomogao tonu?em brodu. Prema venecuelskoj mornarici, o?ekuje se da njihovi brodovi provode rutinsku kontrolu pomorskog prometa oko otoka Tortuga. Tijekom izvršavanja zadataka ratnog broda Naiguata, njema?ki krstaš se "sudario" s njima?! - tako Venezuelci!
Sve je ?udno! Opet neka teorija zavjere?

pelig

Ja bih ovo gledao "cum grano salis" kako bi rekli stari rimljani. Pogledao bih ?injenice;
- venecuelanski brod nije ratni, ve? patrolni;
- da je htio veneculanski kapetan je mogao topom zaustaviti, pa i potopiti njema?ki brod. Top OTO Melara 76 mm je puno ja?i od bilo kojeg topa kojeg ima HRM (što opet više govori o slabosti naše mornarice, ali to je druga pri?a)
- ako je komunist, venecuelanski kapetan nije glupan! Da je htio potopiti ili oštetiti njema?ki brod ne bi se zaletao u njega, ve? bi koristio top. Svakome je jasno da zaljetanje malog u veliko plovilo ?ak i kad bi bilo uspješno, vodi uništenju malog plovila, a to bi teško odobrila komanda.
- iz manevra venecuelanskog broda jasno je da je htio prepre?iti put njema?kom i na taj na?in ga zaustaviti. To je standardni policijski postupak.
- iz postupka njema?kog broda vidi se da se oglušio na pozive patrolnog plovila, te ga je namjerno išao probiti; To je protivno pomorskom pravu i me?unarodnom pravu.
- ?ije su teritorijalne vode u kojima se dogodio incident, to je sporno jer postoje dva tuma?enja. Me?utim sporovi se ne rješavaju silom ve? diplomatski. To su situacije koje se stalno doga?aju. Zadnje je bilo u Azovskom moru izme?u Rusije i Ukrajine.
- situacija je otprilike, kao da njema?kom autobusu njegdje na samoj granici sa Švicarskom prepre?i put švicarska grani?na kontrola. A voza? autobusa da gas, pomete ih sa ceste i ustvrdi da ne razumije što oni rade na njema?kom teritoriju?

traktor


Po ovoj skici Naiguata ne pravi nikaka manevar i plovi desno od kruizera koji u jednom momentu skre?e u desno. Pitanje je samo da li je tisti na?rt resnica ali tudi tu imamo muljažo. Ako je skica odraz stvarnog doga?anja onda bi cijeli piranskin zaljev trebao pripasti Republiki Sloveniji.