Author Topic: namatanje konopa preko vinča  (Read 6656 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damir Križanić

  • Mali od palube
  • *
  • Posts: 3
Re: namatanje konopa preko vinča
« Reply #10 on: April 04, 2017, 02:02:07 PM »
uz onu napomenu da smanjiš broj vojeva na vinču eventualno rješenje je da između vinča i stopera postaviš očicu korz koju prolazi konop ali tako da je podignuta na visnu vinča. Time dobiješ da se lom konopa događa na očici a konop na vinč dolazi pod odgovarajučim kutem

Hvala na prijedlozima, pokušat ću namočiti konop i isprati ga od soli da vidim šta se događa , a kao dugotrajno rješenje potražiti neku odgovarajuču očicu da podigne konop u visinu vinča.