Škola jedrenja za neznalice > Kupujem brod

Tko smije ploviti brod stranih zastava u Hrvatskoj po najnovijim zakonima

(1/4) > >>

gp333:
Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.dmeter:

--- Quote from: gp333 on April 07, 2018, 01:44:55 PM ---Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.

--- End quote ---
Ti ne smiješ,za ostale nije bitno.S druge strane strana zastava smije bez posade nočiti samo u lukama nautičkog turizma a za tvoj planiranu jedrilicu u splitu ti je 6-8000€ vez.boravišna pristojba se mora platiti to je dodatnih 1000€ a to je daleko iznad tvoga buđeta. Ali možeš držat brod u crnoj gori,italiji,grčkoj,turskoj u okolici.

gp333:

--- Quote from: dmeter on April 07, 2018, 03:56:50 PM ---
--- Quote from: gp333 on April 07, 2018, 01:44:55 PM ---Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.

--- End quote ---
Ti ne smiješ,za ostale nije bitno.S druge strane strana zastava smije bez posade nočiti samo u lukama nautičkog turizma a za tvoj planiranu jedrilicu u splitu ti je 6-8000€ vez.boravišna pristojba se mora platiti to je dodatnih 1000€ a to je daleko iznad tvoga buđeta. Ali možeš držat brod u crnoj gori,italiji,grčkoj,turskoj u okolici.

--- End quote ---

To vec znamo od ranije; ne pitam samo za sebe kako ti odma zamišljaš već više edukativno

evo zakonika za ovo moje pitanje da sam odgovorim djelimicno: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UPUTA%20Charter%20sa%20stranim%20plovilima%202014%2021-3_14.pdf

Ali to je 2014!

Znaci držimo se pitanja  ;D a pitanje je kakvo je stanje po NAJNOVIJIM zakonima. Nisam nasao takav zakonik od nedavno, vec samo ta 2014 godiina

dmeter:
da su registrirana izvan carinskog područja Republike Hrvatske i na ime osobe izvan carinskog područja, a ako nisu registrirana da su u vlasništvu osoba sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, te

- da ih upotrebljava osoba s uobičajenim boravkom izvan carinskog područja Republike Hrvatske.privremenom uvozu, mogu rabiti, kako strani državljani, koji svojim plovilima dolaze na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku, tako i hrvatski državljani koji imaju uobičajeno mjesto stanovanja izvan carinskoga područja RH, što znači da u carinskom području izvan carinskog područja RH imaju prebivalište ili uobičajeno boravište.

Važno je za napomenuti da pravo na privremeni uvoz bez carinskih formalnosti, ne isključuje odnosnu osobu od obveze poštivanja drugih pravila, koja su propisana za ovaj carinski institut - uredne registracije plovila u inozemstvu, maksimalnog razdoblja privremenoga uvoza, obvezatan povratak privremeno uvezene robe u inozemstvo ili predaja iste na čuvanje ovlaštenoj osobi, obavljanje drugih formalnosti koje proizlaze iz drugih propisa (primjerice pomorskih).

Neispunjavanje nekih od navedenih uvjeta za privremeni uvoz ima za posljedicu zlouporabu instituta privremenog uvoza propisanih Konvencijom i carinskim propisima, te predstavlja obilježje djela carinskog prekršaja.Kao što za privatnu uporabu plovila mogu uvoziti fizičke osobe, tako plovila za svoje potrebe mogu uvoziti i pravne osobe. Tu znači moramo razlikovati uvoz plovila za potrebe pravne osobe ili za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Kada je u pitanju uvoz za potrebe pravne osobe pravna osoba dužna je platiti cijeli carinski dug koji obuhvaća carinu, PDV i  trošarinu ukoliko je ista propisana.

https://carina.gov.hr/rezultati-pretrazivanja/49?pojam=uvoza+plovila


Več sam ti objasnija.

dmeter:
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davor Krapac, Ivan Matija, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, članovi Vijeća, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli EL BOSCO LIMITED, Suite 7, Hadfiled Hause, Gibraltar i EL BOSCO d.o.o. iz Splita
O D L U K U
Ustavna tužba se odbija.
Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je podnositelj EL BOSCO d.o.o.
Split dužan, na plovilo naziva EL BOSCO V, strane zastave Velike Britanije i
Sjeverne Irske (oznake 907699, dužine 31,01 m, godina proizvodnje 2003.), iz
tarifnog broja 8903921090 Carinske tarife u vrijednosti od 26.399.163,94 kuna, platiti
ukupno 14.040.619,34 kuna i to iznos od 2.111.933,12 kuna na ime carine, iznos od
4.366.775,53 kune na ime posebnog poreza i iznos od 7.561.910,69 kuna na ime
poreza na dodanu vrijednost te kamate u iznosu od 26.927,20 kuna (pobliže
navedeno u izreci rješenja).
Prvostupanjskim rješenjem određeno je da je podnositelj navedeni iznos dužan platiti
u roku od 10 dana od dana primitka rješenja a u protivnom naplata će se izvršiti
prisilnim putem te je određeno da plovilo ostaje pod carinskim nadzorom do plaćanja
utvrđenog duga.
3.1. Dana 14. rujna 2010. ulaznoj kontroli Republike Hrvatske na graničnom
prijelazu Cavtat pristupilo je navedeno plovilo na kojem je zatečen zapovjednik Saša
Škorić (hrvatski državljanin sa adresom u Splitu) sa tri člana posade i 10 putnika.
Uvidom u dokumentaciju plovila utvrđeno je da je vlasnik plovila podnositelj EL
BOSCO Limited iz Gibraltara, da zapovjednik upravlja plovilom na temelju punomoći
izdane od vlasnika plovila i da nije u radnom odnosu kod podnositelja već da je
zaposlenik podnositelja EL BOSCO d.o.o. Split. Na temelju utvrđenog zapovjednik
plovila je upozoren da prema mjerodavnim odredbama Carinskog zakona ("Narodne
novine" broj 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i
45/09.; u daljnjem tekstu: CZ) ne može upravljati stranim plovilom u Republici
Hrvatskoj, što je zapovjednik otklonio i nakon što je obavio ulazne formalnosti isplovio
je iz luke Cavtat u smjeru Dubrovnika (sačinjena službena zabilješka o kontroli
plovila).
U daljnjem postupku je utvrđeno da je podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split 1. lipnja
2010. sa podnositeljem EL BOSCO Limited iz Gibraltara, vlasnikom navedenog
plovila, zaključio Ugovor o davanju usluga u nautičkom turizmu tim plovilom. Prema
članku 2. navedenog Ugovora usluge će obavljati podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split
(domaća tvrtka) i to uređenje, pripremu i održavanje broda, upravljanje plovilom,
zapošljavanje posade te opskrbu plovila. Utvrđeno je da posadu na plovilu postavlja i
imenuje isključivo podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split i za korištenje usluga koje su
predmet ugovora vlasnik plovila (podnositelj EL BOSCO Limited) plaća mjesečnu
novčanu naknadu.
Na temelju navedenog prvostupanjsko tijelo je utvrdilo da podnositelj EL BOSCO
d.o.o Split navedeno plovilo upotrebljava kao da ispunjava uvjete za privremeni uvoz
uz primjenu Aneksa C Konvencije o privremenom uvozu ("Narodne novine -
Međunarodni ugovori" broj 16/98., u daljnjem tekstu: Anex C Konvencije), iako nije
ispunio uvjete za privremeni uvoz propisane Anexom C i mjerodavnim odredbama
CZ-a i Uredbe za provedbu carinskog zakona ("Narodne novine" broj 144/99. i
3
161/03.). Stoga je Carinarnica Dubrovnik po službenoj dužnosti pokrenula postupak i
donijela rješenje o naplati uvozne carine

Predmetno plovilo ... ostaje pod carinskim nadzorom do plaćanja carinskog
duga."

Pošto smo sad u EU zakoni su i tvrđi.

Pošto tebi je cilj izbječi plačanje PDV,a plovilo koristiti u vlastite svrhe za sport i razonodu to je jednostavno protuzakonito. i u zemlji di če ti prodati plovilo a i u zemlji di češ ploviti sa takvim plovilom.

Jednostavno prijavi boravak na Malti,registriraj plovilo na malti,drži 1-2 godine na suhom vezu u malti plovilo iskoristi povrat PDV i kad ga otplatiš dovezi plovilo u RH.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version