Brodska oprema i sustavi > Sidra i sidrena oprema

Bura 23.02.2019

(1/2) > >>

dmeter:
Kako su vaša plovila preživila buru.

dmeter:
ovo nije požar

more:
Za nevjerovat!

dmeter:

--- Quote from: more on February 24, 2019, 05:06:57 PM ---Za nevjerovat!

--- End quote ---
Pogledaj crvene bove tu sam liti na Hvaru. Valovi izlaze iz luke.


ili ovo iz makarske luke.


estan:
Moja jedrilica bila je na škveru u Sukošanu, smještena na prilično visokim važima. Sreća da je bila postavljena krmom na buru, a ne bočno.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version