A šta re? na ovo...

Autor pero, Listopad 16, 2017, 06:58:04 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.


Strici

Nije to prošlo bez velikog uzbu?enja i mnogih komentara, suda, valjda i osude. Ali vjerojatno kao i svuda kod nas na po?etku velika vika, a onda bude kako bude (i kod nas). Doduše to je bilo u Crnoj Gori, gdje uvjeren sam stanje nije ništa bolje nego kod nas, ako ne i još gore.
Ima dosta o tome, naveo sam nekoliko linkova, (to da ne bi trebali tražiti), svašta se piše, ?ak da je ta mala kornja?a napadala ljude i da je "ubojica" ubio u samoobrani.
Navodno je "ubojica" Marko Markovi? iz Stoliva u Boki, a evo samo malo o tom slu?aju:

https://www.cdm.me/drustvo/skandalozno-ronilac-u-stolivu-ubio-morsku-kornjacu/

Skandalozno: Kotoranin u Stolivu ubio morsku kornja?u

07/08/2017 18:57
U kotorskom naselju Stoliv danas se desio skandalozan ?in-ronilac iz Kotora M.M. (24) sa trozupcem je ulovio morsku kornja?u, samo nekoliko dana nakon što je Institut za biologiju mora iz Kotora izdao apel da se kornja?e ne uznemiravaju.
Na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj se vidi mladi? sa trozupcem pore dkornja?e ispod koje se vidi krv. Iz Uprave policije CdM-u je saopšteno da je od njega uzeta izjava po nalogu državnog tužioca iz Osnovnog državnog suda u Kotoru.
“Nakon toga predati su spisi tužiocu radi klasifikacije djela”, dodaju iz Uprave policije.
RTCG prenosi da ?e nadležna inspekcija ve? sjutra podnijeti krivi?nu prijavu protiv NN lica.
Iz Instituta za bilogiju mora osudili su ovaj gnusni ?in.
“Najoštrije osu?ujemo današnji ?in koji se dogodio u mjestu Stoliv. Institut za biologiju mora je informisao nadležne organe, te se nadamo da ?e službe preduzeti zakonom propisane mjere i prona?i po?inioca ovog zlo?ina. Ponovo molimo gra?ane i turiste da shvate da more nije naše prirodno okruženje, ve? okruženje morskih organizama, a mi samo njegovi korisnici. Nadamo se da ne?emo biti u prilici da svjedo?imo i ubudu?e ovakvim i sli?nim nemilim doga?ajima”, poru?uju iz ove nau?ne institucije.
Morske kornja?e su inale zašti?ene životinje prema Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.
Zašti?ene su i preko nekoliko me?unarodnih konvencija ?ija je potpisnica i Crna Gora.
Prema ovoj legislativi zabranjeno je njihovo hvatanje, uznemiravanje i ubijanje.
S.Boškovi?
Marko Markovi? iz Stoliva

https://www.cdm.me/drustvo/formiran-predmet-zbog-ubijanja-kornjace-kazna-od-sest-mjeseci-pet-godina/

http://www.blic.rs/vesti/svet/fotografija-koja-je-podigla-crnu-goru-na-noge-ovo-je-kornjaca-kojoj-je-ronilac-probio/g3t8r59

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/174387/stoliv-kotoranin-ubio-morsku-kornjacu.html
http://www.vijesti.me/vijesti/zastrasujuca-fotografija-iz-stoliva-trozupcem-ubio-morsku-kornjacu-949586

Zastrašuju?a fotografija iz Stoliva: Trozupcem ubio morsku kornja?u?
Fotografija iz Stoliva razljutila je crnogorske gra?ane, koji su na društvenim mrežama tako?e osu?ivali ?in ronioca

Kotorski sudija Špiro Pavi?evi? bi trebalo da odlu?i da li je i  koje je krivi?no djelo je po?inio Marko Markovi? (24) iz Kotora, za koga policija sumnja da je ulovio zašti?enu vrstu morske kornja?e.
Ekološka inspekcija ?e me?utim  podnijeti prijavu protiv NN lica zbog usmr?ivanja morske kornja?e u Stolivu, kazali su "Vijestima" iz Instituta za biologiju mora.
Na društvenim mrežama je osvanula fotografiju muškarca u ronila?kom odijelu, kako stoji nogom naslonjen na morsku kornja?u, drže?i rukom šilo harpuna ili podvodne puške, zabodeno u predjelu vrata životinje.
“Vijestima” je u policiji re?eno da je mladi? iz Kotora saslušan po nalogu tužioca, koje ?e zatim odli?ili o kvalifikaciji djela. Oni ne komentarišu da li je kornja?a mrtva.
Direktor Instituta Mirko ?urovi? rekao je da su po dojavi najprije mislili da je u pitanju nesre?an slu?aj, ali da  fotografija jasno ukazuje da je životinja odstrijeljena.
"Mislili smo da je nesre?an slu?aj, jer je ovih dana jako prometno u Bokokotorskom zalivu, ali na fotografiji se jasno vidi odstrijel od puške. Kornja?a nije mogla sama da se nabije na šilo", rekao je on "Vijestima".
Ronilac Andrija Gazivoda je rekao da lice sa fotografije sigurno nije ?lan nijednog ronila?kog kluba u Crnoj Gori.
Iz Instituta za biologiju mora su prošle sedmice, nakon više prijava gra?ana da je u zalivu primije?ena najmanje jedna kornja?a, apelovali na gra?ane da ih ne diraju jer  u normalnim uslovima ne napadaju ljude. One  mogu biti agresivne ukoliko su povrije?ene, uznemirene zbog parenja, iritirane bukom pod morem...
Morske kornja?e su, podsje?aju iz Instituta, zašti?ene i me?unarodnim i propisima u Crnoj Gori i zabranjeno je njihovo hvatanje, uznemiravanje i ubijanje i, prema Zakonu o zaštiti prirode, za kršenje zakona u tom dijelu, predvi?ene su nov?ane kazne u iznosu od 2.000 do 40.000 eura...
?italac "Vijesti" je dostavio redakciji i fotografije delfina kojem je harpun zabijen u repnom peraju, navode?i da su snimljene sa trajekta 2. avgusta.
"Molimo gra?ane i turiste da shvate da more nije naše prirodno okruženje, ve? okruženje morskih organizama, a mi samo njegovi korisnici. Nadamo se da ne?emo biti u prilici da svjedo?imo i ubudu?e ovakvim i sli?nim nemilim doga?ajima", kazali su iz Instituta.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

pero


estan

Divljaštvo, kojega tip nije ni svjestan. Njemu je to o?igledno normalno, a na sudu je da mu dokaže da nije tako. A, možda i on dokaže da je imao halucinacije i da je od kornja?e pomislio da je Godzila.

Strici

                              A što na ovo:?

Ko zna koliko je ova ženka grbavog kita bila zapletena i vukla dijelove mreže, a pritom i dojila mlado?


Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Damir s

A moj Strici to ti je kao i oni majmuni sto su odrezali spage i sajle i bacili jarbol i da sve potone. Blago ne vidi mreze i otpad nego ih osjeti a onda je kasno. Pa znam davno kod nas da su nasi ribari ubijali dupine da im se ne zaplecu u mreze, a ako se koji upetljao oni su ga sredili.
Bolje da me mrze nego sazaljevaju jer kad me mrze meni je dobro a kad me sazaljevaju ja sam nastradao  (Damir S)
Ako se dobro zabavite, imat ?ete dobro sje?anje. Ali, ako prolazite kroz teške trenutke, na kraju dobivate iskustvo
Ako želiš izbje?i kritiku ne radi ništa, ne govori  (Aristotel)

Strici


Sportski ribolovci koji su otkrili nesretnu kit majku odlu?ili su pomo?i.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


Oslobo?ena od spona sa "teletom".Kaže jedan od njihovih spasilaca da dok god živi ne?e zaboraviti njene krikove koje je uspio ?uti pod morem.

A sve to možete i ovdje vidjeti: https://youtu.be/kkNdxJvrvUg
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

estan

Svaka ?ast de?kima. Zapo?eta je tema jednim velikim divljaštvom, a u nastavku dobila primjer plemenitosti.

Damir s

Bolje da me mrze nego sazaljevaju jer kad me mrze meni je dobro a kad me sazaljevaju ja sam nastradao  (Damir S)
Ako se dobro zabavite, imat ?ete dobro sje?anje. Ali, ako prolazite kroz teške trenutke, na kraju dobivate iskustvo
Ako želiš izbje?i kritiku ne radi ništa, ne govori  (Aristotel)