Author Topic: Prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama  (Read 17522 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tin

 • Viceadmiral
 • ********
 • Posts: 2124
 • Gender: Male

Offline grancipor

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1598
 • Gender: Male
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #21 on: October 08, 2009, 12:58:52 AM »
 Medjutim najgore od svega je da mi nemamo stvarni uvid u
prijedlog zakona."
Pročitao sam prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. O tome o čemu se ovdje debatira nema ni riječi! A onaj iz naslova ne postoji.
« Last Edit: October 08, 2009, 01:14:13 AM by grancipor »
Ne treba mi Google. Moja žena zna sve!

Offline more

 • Admiral flote
 • **********
 • Posts: 4343
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #22 on: October 08, 2009, 01:20:22 PM »
Grancipor, da li bi i mi mogli dobiti uvid u taj novi prijedlog Zakona o .....?!! Još u doba rimljana u Forumu su se raspravljale takve teme! confuse0006

Offline grancipor

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1598
 • Gender: Male
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #23 on: October 08, 2009, 08:40:50 PM »
Grancipor, da li bi i mi mogli dobiti uvid u taj novi prijedlog Zakona o .....?!! Još u doba rimljana u Forumu su se raspravljale takve teme! confuse0006
Imam ga i u elektronskom obliku. Ako se netko želi zabavljati mogu ga poslati.
PS za Admina: Dario, da li se i PP broji za sombrera?  :angel02
PS 2: Ako netko zna e-mail adresu od Darka Stipaničeva, molio bih ga da mi je pošalje na PP pa bih i njemu mogao poslati.
Ne treba mi Google. Moja žena zna sve!

Offline vragec32

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1807
 • Gender: Male
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #24 on: October 09, 2009, 02:49:37 PM »
Kako sam poslao zamolbu svim prijateljima da "ako im je stalo reagiraju" ... i evo čuda, jedan je dobio odgovor iz nadležnog ministarstva:
Poštovani gosp.Zdinić

Obraćam Vam se u vezi dopisa upućenog g. Ministru u kojem izražavate bojazan da će se u saborsku proceduru uputiti  zakon  sa  ciljem «da se stane na kraj nelegalnom i nekontroliranom sidrenju plovila izvan marina» i «da nautičar neće smjeti sidriti izvan koncesioniranih sidrišta»
Moram Vam na početku kazati da se očito radi o krivoj interpretaciji dosadašnjih aktivnosti ili nerazumijevanju problematike koja je aktualna u nautičkom turizmu. Kako sam po profesiji kapetan duge plovidbe i nautičar ( preko ljeta) a vodim i ovaj projekt pokušati ću vam taksativno navesti probleme.

1.   Tijekom ove sezone brojni nautičari ,posebice strani, žalili su se ovom Ministarstvu kako im u uvalama/ sidrištima naplaćuju pristojbu za sidrenje bez davanja računa, bez pružanja usluga , bez obrazloženja kriterija za visinu pristojbe i sl.
2.   U rješavanju ovog problema i izbjegavanju neželjenih incidenata polazimo od slijedećih postavki.

-          svaki hrvatski brod, brodica i jahta može sidriti u unutrašnjim morskim vodama RH osim ako je sidrenje izričito zabranjeno i objavljeno u publikacijama Hrvatskog hidrografskog instituta;
-          strani brod ne smije sidriti u hrvatskim unutrašnjim morskim vodama bilo da se radi o neškodljivom prolazu ili uplovljava u naše luke osim ako se radi o višoj sili, u kom slučaju se mora javiti lučkoj kapetaniji;
-          strana jahta ili brodica može sidriti u unutrašnjim vodama nakon  što obavi prijavu i ishodi vinjetu;
-          pristojba za sidrenje može se naplatiti samo ako se radi o koncesioniranom /uređenom sidrištu. Tu se misli na sidrišta luka otvorenih za javni promet ili sidrišta koja imaju koncesiju od nadležne županije;
-          naknada za sidrenje u pravili je umanjena za 50% od lučke pristojbe ako se radi o sidrištu koje nema plutače za vez a u slučaju ako ima plutače za vez naknada je smanjena za 30% od  lučke pristojbe ;
-          na ostalim sidrištima (uvalama) koja nisu koncesionirana ne  plaća se naknada za sidrenje.
     
3.   Ministarstvo planira objaviti na webu Ministarstva i Informatičkoj karti sva koncesionirana sidrišta uz naznaku da se na ostalim sidrištima ne plaća naknada.
4.   Na koncesioniranim sidrištima Ministar će utvrditi maksimalnu naknadu u koji iznos će biti uključena i naknada za obvezatno preuzimanje smeća sa broda/brodice.
5.   S obzirom da je u Republici Hrvatskoj upisano 110.000 brodica a da se tijekom sezone   uplovi oko 65.000  strnih brodica razmišljamo da se   samo u onim uvalama u kojima iz ekoloških razloga ( veliki broj brodica u malim uvalama, velike količine fekalnih i sanitarnih voda ,ugrožena sigurnost )  ograniči broj brodica koje se odjednom mogu sidriti i / ili prenoćiti. U svakom slučaju ovakvoj odluci treba prethoditi ekološka i maritimna studija.

Na koncu naglašavam da ni pravila struke, ni pomorski propisi ni temeljni duh nautike, kako vi u vašem pismu navodite, a posebno ne politika ovog Ministarstva ne predviđa tjeranje nautičara iz uvala niti prisilnu naplatu naknada . Međutim , u našim uvalama moramo štiti sigurnost , red  i morski okoliš na dobrobit svih koji u njima uživamo.-

Uz štovanje
                                                                                                                                                           Kap. Mario Babić                                                                             
                                                                                                                                                      Ravnatelj uprave   

A pa sad vi ocijenite ...

Offline vragec32

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1807
 • Gender: Male
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #25 on: October 09, 2009, 03:02:29 PM »
Vjerojatno ste primjetili da je tekst odgovora vrlo sličan onomu koji je dobio i Darko Stipaničev, ali ne i isti.
Radi se, radi!  part0011
Evo, i ravnatelj uprave tvrdi da se za sidrenje naplaćuje 50% cijene lučke pristojbe, 30% za bovu. A može li županija bilo koju valu proglasiti lukom za ... ? Željna novca, vjerojatno može ... i hoće.   mad

Offline Tin

 • Viceadmiral
 • ********
 • Posts: 2124
 • Gender: Male
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #26 on: October 09, 2009, 03:21:33 PM »
PS 2: Ako netko zna e-mail adresu od Darka Stipaničeva, molio bih ga da mi je pošalje na PP pa bih i njemu mogao poslati.

http://laris.fesb.hr/dstip.html


Jel to "nas" darko ili je to neki drugi?

Offline Tin

 • Viceadmiral
 • ********
 • Posts: 2124
 • Gender: Male
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #27 on: October 09, 2009, 03:30:10 PM »
5.   S obzirom da je u Republici Hrvatskoj upisano 110.000 brodica a da se tijekom sezone   uplovi oko 65.000  strnih brodica razmišljamo da se   samo u onim uvalama u kojima iz ekoloških razloga ( veliki broj brodica u malim uvalama, velike količine fekalnih i sanitarnih voda ,ugrožena sigurnost )  ograniči broj brodica koje se odjednom mogu sidriti i / ili prenoćiti. U svakom slučaju ovakvoj odluci treba prethoditi ekološka i maritimna studija.


Upute za sidrenje:
1.) Doci ispred uvale
2.) Prebrojati koliko brodica ima u uvali
3.) Provjeriti na karti/peljaru koliko je dozvoljeno
4.) Ako ih ima manje od dozvoljenog uploviti, ako vise ici u slijedecu uvalu i krenuti od koraka 1 :)


Uglavnom, nije to losa zamisao, ali je u praksi gotovo nemoguce provediva.

Offline more

 • Admiral flote
 • **********
 • Posts: 4343
Re: Prijedlog Zakona o upravljanju te koncesioniranju pomorskog dobra
« Reply #28 on: October 09, 2009, 06:01:56 PM »
Poštovani Grancipor, da ne kompliciram, da li se u Prijedlogu nešto mijenja kod Športskih luka (koje su do sada spadale u Luke posebne namjene)?

Offline grancipor

 • Kontra-admiral
 • *******
 • Posts: 1598
 • Gender: Male
Re: Prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
« Reply #29 on: October 09, 2009, 06:22:31 PM »
Ostaje isto.
Ne treba mi Google. Moja žena zna sve!