Nautica Portal | Centralno mjesto nautičara

Brodska oprema i sustavi => Software => Topic started by: paagus on February 11, 2016, 03:17:10 PM

Title: Američka Obalna Straža dozvolila upotrebu elektroničkih karata i publikacija
Post by: paagus on February 11, 2016, 03:17:10 PM
Američka Obalna Straža objavila je 5. veljače 2016. naputak kojim dozvoljava pomorcima da koriste elektroničke karte i publikacije umjesto papirnatih planova, karata i publikacija, ako to oni sami odluče.
To znači da posjedovanje cijelog seta papirnatih karata više nije obavezno.

Više o tome (na Engleskom jezku) pročitajte OVDJE (http://coastguardnews.com/coast-guard-approves-official-electronic-charts/2016/02/08/)

Da li netko može opširnije prokomentirati  ovu vijest ?