Author Topic: Američka Obalna Straža dozvolila upotrebu elektroničkih karata i publikacija  (Read 7287 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline paagus

  • Noštromo
  • ***
  • Posts: 393
  • Gender: Male
Američka Obalna Straža objavila je 5. veljače 2016. naputak kojim dozvoljava pomorcima da koriste elektroničke karte i publikacije umjesto papirnatih planova, karata i publikacija, ako to oni sami odluče.
To znači da posjedovanje cijelog seta papirnatih karata više nije obavezno.

Više o tome (na Engleskom jezku) pročitajte OVDJE

Da li netko može opširnije prokomentirati  ovu vijest ?Paagus