Foto: Marina Frapa

 

Marina Frapa u Rogoznici i ove godine nastavlja sa svojim ciklusom ljetnih izložbi kojim na poseban način oplemenjuje i obogaćuje ne samo unutrašnji prostor marine već i svoje klijente, pokazujući tako da je kultura, posebno ona vizualna, sastavni dio nautičkog  načina života i razmišljanja. Ovoga ljeta svim će nautičarima i posjetiteljima marine predstaviti zanimljive radove dvoje kontinentalnih umjetnika slikara - Gordane Špoljar Andrašić i Ivana Andrašića. Izložba se otvara u petak 7.srpnja u 20.30 sati.

 

Gordana Špoljar Andrašić živi i radi u Koprivnici i članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu. Gordanine nove slike strukturalno su složene kompozicije kojima ukida granicu između slike kao dvodimenzionalnog medija i njenog očitovanja u trodimenzionalnoj formi. Koristeći odbačene materijale, papir, karton, celulozu i aplicirajući na podlogu uz prisutnost minimalnih tragova boje u bijelom, umjetnica nastoji prikazati svo bogatstvo njenih izražajnih mogućnosti. Među najčešćim inspiracijama njezinih likovnih radova su žena i žensko tijelo, priroda te duhovnost,  s posebnim naglaskom na bajkovite prikaze anđela kao čestih motiva njezinih slika.

 

Ivan Andrašić, također Koprivničanin, samouki je naivni slikar i član umjetničko-strukovnih udruga - Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske i ZSUH – a (Zajednice samostalnih umjetnika Hrvatske). Od mladenačkih dana posvećen je slikarstvu, prešavši dug put od naivističkih prizora podravskog krajolika do istančane varijante impresionističkih slika na staklu i akvarela. Ostvario je nekoliko grafičkih mapa u suradnji s  eminetnim književnim autorima, a istaknuo jse i kao zapažen ilustrator više knjiga i zbirki pjesama podravskih autora.  Početni tipično naivni motivi prirode i podravskih sela s vremenom su prerasli u prikaze apstraktnih motiva na staklu u tehnici akvarela.

 

Izložba je postavljena u  foajeu Marine Frapa i ostaje otvorena do 31. kolovoza.

 

Nautica Portal