images Obavještava se članstvo Hrvatskog jedriličarskog saveza o prijavljenim i upisanim regatama u kalendar HJS-a za narednu 2013. godinu zaključno s danom 05.11.2012.

Podsjećamo na rok za usklađivanje kalendara radi eventualnih preklapanja raspisanog do 15.11.2012. te na žalbeni rok na upis regata u kalendar i preklapanja termina, ukoliko nije postignut dogovor između klubova do 23.11.2012.

Zaključni rok za rješavanje žalbi je 1.12.2012. što je ujedno i rok objave konačnog kalendara.

Kalendar preuzmite ovdje. HJS