images Četiri robotska plovila postavila su nov rekord prešavši samostalno oko šest tisuća kilometara preko Tihog oceana. Robotska plovila PacX Wave Gliders dio su projekta prikupljanja pod ataka o sastavu i kvaliteti morske vode te o ribljem fondu, a do kraja svog putovanja trebali bi prijeći oko 16,500 kilometara. Roboti su programirani da mjere kiselost oceana i prate stanje ribljih populacija.

Novi list

Komentirati možete u temi.