images Tvtka „SeaHelp“, specijalizirana za pružanje pomoći na moru, obavještava sve svoje članove da je uvela novi broj telefona za pozive u slučaju hitnih intervencija za područje Jadrana.

Novi broj HELPLINE je:

+385 (0) 919 112 112

a do daljnjega se zadržava i broj:

072 200 000 (ranije 062)

Naime, prema obavijesti Hrvatskog Telekoma predbroj 062, odnosno dosadašnji HELPLINE broj 062 200 00 bit će isključen nakon 31. siječnja 2014., a svi pozivi s tog predbroja bit će usmjereni na govornu poruku o promjeni predbroja. Promjene su posljedica izmjena Plana numeriranja koje je donio HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) i koje su stupile na snagu u veljači ove godine. Jedna od izmjena je i promjena nacionalnog predbroja (koda) za uslugu jedinstvenog pristupnog broja iz (0)62 u (0)72.

Sukladno tome, Hrvatski Telekom je uz dosadašnji pretplatnički broj HELPLINE-a 200 000, koji je ostao nepromijenjen, proveo navedenu promjenu predbroja, pa novi broj glasi

072 200 000

Od 1. studenog 2013. svi pozivi usmjereni prema dosadašnjem pretplatničkom broju s predbrojem 062 prije uspostave veze usmjerit će se na govornu poruku koja će pozivatelju dati informaciju o promjeni predbroja u 072, a potom će poziv biti preusmjeren na pretplatnički broj. Da bi bili još dostupniji svojim klijentima, „SeaHelp“ je uveo i novi, gore navedeni broj HELPLINE-a +385 (0) 919 112 112, koji se neće trebati mijenjati.

SeaHelp / Nautica Portal