Kanoćal

images


Peticija Nautica Portala predana načelniku Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora Lukši Čičovačkom

images Nautica Portal je u petak u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture predao Peticiju za reguliranje obveza koncesionara na pomorskom dobru sa više od 1.400 potpisa prikupljenih u posljednja dva i pol mjeseca, sa zahtjevom da se izmijene postojeće odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama, te da se novim Zakonom o pomorskom dobru kvalitetnije riješe neki sadašnji problemi vezani uz sidrenje u uvalama datim u koncesiju te kontrolu kvalitete sidrenih priveza na tim sidrištima, koje u ovom trenutku gotovo da i nema.

Peticija je predana načelniku Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora Lukši Čičovačkom, a kroz nju želimo upozoriti na niz nelogičnosti Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama (punim imenom: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske) , koji su već prošle sezone bili uzrokom sukoba nautičara sa vlasnicima koncesija na nautičkim sidrištima.

Želimo skrenuti pažnju Ministarstva i javnosti da se spomenutim nelogičnim odredbama, posebno onom koja nautičarima propisuje zabranu sidrenja vlastitim sidrom u pojasu od čak 300 metara od granica sidrišta koje je dato u koncesiju (na kojem su postavljene bove za privez brodova), izaziva zabuna kod nautičara, a ako se malo bolje promotri pozadina te odluke jasno je da je ona donesena naprečac, bez uvida u stvarno stanje na terenu, bez konzultacija sa stručnjacima i bez uvažavanja osnovnih pravila i tehničkih uvjeta sidrenja. A da su tvrdnje iznesene u Peticiji doista realne potvrđuje i činjenica da ju je potpisao i podržao veliki broj inozemnih nautičara koiji redovno dolaze na Jadran i koji su sve navedene probleme prepoznali i s njima se suočili. Gotovo polovinu prikupljenih potpisa čine upravo potpisi inozemnih nautičara.

Uz to, Peticijom smo htjeli ukazati na činjenicu da je zbog posvemašnjeg nedostatka kontrole koncesionarima dozvoljeno prilično samovoljno ponašanje na njihovim sidrištima, te da oni taj nedostatak kontrole obilato koriste. Jedna od posljedica jest da velika većina koncesionara, unatoč zakonskoj obvezi, nema zaključene police osiguranja od odgovornosti za štetu, pa ako se dogodi da zbog loše kvalitete priveza, pucanja lanca ili konopca na bovi ili zbog činjenice da su bove postavljene preblizu jedna drugoj (kako bi se područje koncesije što bolje iskoristilo), pa dolazi do udaranja brodova jednog o drugi, nastane šteta na brodovima ili se oni nasuču i potonu, vlasnik broda nema nikakvu garanciju da će mu šteta biti namirena. U tim se slučajevima vlasnik broda upućuje da naknadu štete zatraži privatnom tužbom na nekom od hrvatskih sudova, a onda ne treba puno objašnjavati kada i kako će vlasnik dobiti naknadu.

Također, nema sustavne kontrole kvalitete sidrišta niti njihove sigurnosti, pa su nautičari koji tijekom sezone skupo plaćaju vez na bovi prepušteni sami sebi i velika većina njih nije niti svjesna da nemaju nikakvu garanciju da je bova na koju su se privezali u dobroj vjeri doista kvalitetna i da može izdržati nalet jačeg nevremena. Na svu sreću postoje koncesionari koji svoj posao rade dobro i čija su sidrišta kvalitetna i iznimno sigurna, no nažalost većina je onih drugih, koji koncesijsko područje u svojem vlasništvu vide samo kao izvor dobre zarade bez prevelikih ulaganja i truda. Sve su to bili motivi kojima smo se rukovodili kada smo pokrenuli peticiju, kojom želimo potaknuti potrebne izmjene i pridonijeti kvalitetnijem rješavanju navedenih problema kako bi hrvatski dio Jadrana postao sigurniji za nautičare i sve ostale turiste.

Načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora Lukša Čičovački je prilikom uručenja Peticije rekao kako je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture svjesno manjkavosti pojedinih zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju područje nautičkog turizma. Činjenica je da niti jedan važeći zakon ne obvezuje koncesionare da sklapaju police osiguranja od odgovornosti za eventualnu štetu nastalu na plovilima koja koriste njihove usluge, te je potvrdio da će se u narednim mjesecima razmotriti mogućnost da se kroz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama , kao i odgovarajućim podzakonskim aktima regulira ta obveza i to ovisno o podacima o učestalosti takvih šteta tijekom nautičke sezone, te da se poštivanje te obveze kvalitetnije kontrolira.

Čičovački je također potvrdio da će pravni stručnjaci u stručnoj radnoj skupini koji rade na novom zakonu o pomorskom dobru, a koji bi trebao biti dovršen do polovine ove godine, razmotriti Peticiju nautica Portala te će uzeti u obzir njezine sugestije.

Popratno pismo kojim smo podrobnije objasnili motive za pokretanje Peticije, a koje je načelniku Čičovačkom uručeno zajedno sa potpisima, možete pročitati OVDJE.

Nautica Portal

Foto: Adriatic Sailor