Foto: willissails.co.nz / fyfesails.co.nz

 

Sunce, sol, kiša i vjetar neminovno utječu na trajnost materijala od kojega su načinjena jedra, zbog čega jedra polako propadaju. No često i vlastitim propustima ili pogreškama prilikom jedrenja možemo značajno smanjiti vijek trajanja jedra. Negativan utjecaj atmosferskih prilika na jedro nažalost ne možemo posve poništiti, no pravilnim postupcima i brigom za materijal možemo ga bar donekle umanjiti, a odustajanjem od nekih loših navika prilikom jedrenja možemo dodatno produžiti vijek trajanja jedara na našem plovilu. Evo što savjetuje naš jedrar Davorin Righi:

 

o   Osigurajte da je oprema broda potpuno prikladna Vašim jedrima. Na primjer; hvatište škotnog roglja glavnog jedra mora biti u ravnini sa konopom (ili klizačima) donjeg poruba, tako da je opterećenje ravnomjerno raspoređeno.

o   Jedra ne koristite po prejakom vjetru. Konzultirajte se sa svojim UK jedrarom o rasponu vjetra za koji je Vaše jedro napravljeno.

o   Izbjegavajte slobodno lepršanje jedra kad god je to moguće. Ne vozite motorom sa podignutim jedrima

o  Skratite svoja jedra čim to prilike zahtijevaju.

o   Kratite jedra na vrijeme. Veličina prednjeg jedra neka bude prilagođena vremenskim uvjetima.

o   Ne dozvolite da krmena pripona ili podizač koji nije u upotrebi udaraju po jedru. Pobrinite se da sve krmene pripone imaju oštre dijelove i krajeve zalijepljene ili prekrivene kožom.

o   Nemojte previše rastezati jedra podizačem. Vertikalni nabor koji se pojavi uz prednji rub jedra za vrijeme jedrenja je pokazatelj da je jedro prezategnuto. Primjenite tek toliko opterećenja na prednji rub jedra da spriječite nastajanje vodoravnih nabora na njemu. Isto vrijedi i za zatezanje po bumu. Zategnite po bumu tek toliko da spriječite nastajanje okomitih nabora.

o   Niikada ne zatežite previše mejolu stražnjeg poruba jedra. Zategnite ju tek dovoljno da zaustavite lepršanje stražnjeg poruba jedra. Imajte na umu da što je jedro više skraćeno, mejola stražnjeg poruba treba biti popuštenija.

o   Izuzetno je važno da klizač genove bude postavljen u odgovarajući položaj. Tako postižemo ravnomjerno zatezanje zadnjeg, odnosno donjeg ruba genove.

o   U slučaju preklapajućih genova, moguće je zategnuti genovu tako jako da dođe u dodir sa vrhom križa. Na ovo trebate posebno pripaziti, pogotovo ako je dan vjetrovit. Ako zategnete genovu na par centimetara od križa po jakom vjetru, pa vjetar zatim oslabi, jedro će doći u kontakt sa vrhom križa. Zato, neka trimer škote cijelo vrijeme podešava zategnutost genove po vjetrovitom vremenu, a posebno kada vjetar puše na mahove.

o   Kad letate, vodite računa da otpustite škotu ranije, tako da se izbjegne kontakt stražnjeg roba genove i križa.

o   Nikad ne koristite laminirana jedra (ona od Mylara ili kombinirana Mylar/Kevlar) bez da prethodno stavite zaštite na genovi u visini križa i na stupiće ograde koje ste dobili od Vašeg jedrara.

o   Prije motanja ili slaganja glavnog jedra, opustite zatezač po bumu tako da donji porub jedra nije pod opterećenjem – nema potrebe za njegovim istezanjem. Ako imate rol genovu, popustite podizač na kraju dana kako biste izbjegli deformiranje prednjeg poruba jedra.

o   Nakon jedrenja, svakako pokrijte glavno jedro ako je ostalo na bumu. Slično tome, ako imate rol glavno jedro, pobrinite se da je zarolano i pokriveno UV zaštitnom navlakom.

 

Davorin Righi

UK Sailmakers