Foto: Nautica Portal

 

Kao jedrari, itekako smo svjesni važnosti cijene jedara kao dijela cjelokupne investicije u posjedovanju i održavanju Vašeg broda. Iskustvo je pokazalo da pravilno održavanje novih jedara nakon što Vam ih dostavimo može uvelike produžiti njihov vijek trajanja.

 

Logično, jedna od najvažnijih značajki koja određuje vijek trajanja jedra je kvaliteta materijala koji se koriste u izradi i vještina jedrara. Visokokvalitetna jedra prilagođena Vašim individualnim potrebama i željama poput onih koje isporučuje jedrarna će trajati puno duže od onih masovne proizvodnje, bilo da su proizvedena u Americi ili Europi.

 

Što se tiče pravilnog održavanja jedra koje produžuje vijek trajanja jedra, postoji mnogo toga što možemo i trebamo učiniti u tu svrhu. Podijelili smo te postupke u 5 glavnih djelova:

 

• Priprema broda i jarbola

• Pravilan tretman jedara za vrijeme jedrenja

• Popravljanje

• Održavanje

• Čuvanje jedara

 

U svakoj od prethodno navedenih cijelina imamo listu prijedloga i preporuka koje će Vam, nadamo se, dobro poslužiti, a savjete ćemo, nakon nedavnog uvodnog teksta, objaviti u nekoliko idućih nastavaka. U prvom od njih sugerirat ćemo nekoliko korisnih naputaka za pravilnu pripremu plovila i jarbola za podizanje jedara kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.

 

PRIPREMA BRODA I JARBOLA:

 

o   Prikladnim trakama oblijepite sve oštre površine i druge dijelove koji mogu oštetiti jedra. Posebnu pažnju obratite na prednju ogradu. Svakako oblijepite zatezače na mjestima gdje se sajle spajaju za ogradu.

o   Stavite plastične cijevi ili druge zaštite preko zatezača pripona, kako bi smanjili trenje i zaštitili jedra od ulja i masnoće.

o   Provjerite jesu li sajle ograde čiste i glatke. Svakako obratite pozornost na vrhove stupića. Aceton je dobar za čišćenje sajle ograde presvučene vinilom.

o   Postavite rolere ili druge štitnike na vrhove križeva.

o   Pobrinite se da na gambetima nema oštrih rubova koji mogu potrgati jedro, te da je sajla ograde ispravna i glatka.

o   Zaštitite jarbol i pripone tako da obložite mjesta gdje jedro može zapeti prilikom podizanja i spuštanja.

o   Operite palubu nakon svakog vikenda provedenog na jedrenju, i povremeno ispolirajte tangun i lantinu da ne bi oksidirali.

o   Prije nego napustite brod, dobro osušite jedra. Jedan od načina da to napravite je da prostrete jedra preko cijele dužine kabine tako da zrak može strujati u njima i osušiti ih.

o   Izbjegavajte sušenje jedara tako da ih podignete da lepršaju na vjetru.

o   Naposlijetku, smanjite njihovu izloženost direktnom sunčevom zračenju kad ih sušite. To će produžiti njihov vijek trajanja.

 

Davorin Righi, jedrar

UK Sailmakers