Foto: Nautica Portal

 

Od kada je brodova postoje i sidra i potreba da se brod što sigurnije usidri i tako izbjegne oštećenje i pogibelj  posade. Upravo zato sidrenju pristupamo sa posebnom pažnjom i nužnim oprezom. Barem bi tako trebalo biti, no često smo nažalost svjedoci traljavog sidrenja pojedinih nautičara, koji svojim neopreznim spuštanjem sidra, neiskustvom i nedovoljnim znanjem nerijetko izazovu zbrku na sidrištu, a ponekad i znatne materijalne štete ukoliko se zbog lošeg sidrenja brod nasuče na stijene ili pak udari u drugi brod. 

 

Potreba za što sigurnijim sidrenjem stvarala je sve kvalitetnija sidra, koja su se u počecima izrađivala od drveta, mjedi, željeza, dok danas prevladavaju materijali poput pocinčanog željeza, inoxa ili pak u najnovije vrijeme lakih metala kao što su aluminij ili legure magnezija. Oblik sidra prilagođavao se podlozi na koju sidrimo, pa tako postoje sidra koja primjenjujemo samo za određena dna. Posljednjih godina na tržištu je  sve više sidara koja nastoje biti univerzalna za sva dna, a ponekad se u toj ponudi nautičari teško snalaze jer svaki proizvođač tvrdi da upravo njegovo sidro drži najbolje.

 

Nedavno se i na našem tržištu pojavio novi tip sidra – tzv. tandemsko sidro slovenskog proizvođača Wemar, koje je odmah probudilo našu novinarsku znatiželju, te smo ga u suradnji sa tvrtkom „Stal“ kao ovlaštenim predstavnikom za Hrvatsku odlučili testirati na vlastitoj jedrilici. To drugim riječima znači da nam je namjera bila sidro isprobati u svim vremenskim uvjetima i na svim dnima na koja se može naići tijekom jednomjesečne plovidbe jadranskom obalom i otocima. Valja posebno napomenuti da je spomenuta jedrilica zbog relativno ravnog dna i male težine sklona izrazitom „plesanju“ na sidru, što predstavlja dodatno opterećenje na sidro. Kako smo i do sada na brodu uvijek imali nekoliko vrsta sidara, koje smo upravo zbog nabrojanih karakteristika plovila nerijetko koristili „u tandemu“, posebno kada su se očekivale nevere ili promjene smjera vjetra, mogućnost testiranja tandemskog sidra koje bi nam olakšalo sidrenje i uštedjelo potrošeno vrijeme i energiju na bacanje duplog sidra bila je tim zanimljivija.

 

Tandemsko sidro Wemar tandem Extra težine 8+10 kilograma montirano je stoga na jedrilicu dužine 8,5 metara i težine 2,5 tona zajedno sa 50 metara pocinčanog lanca promjera 8 mm, koje je podizao i spuštao električni vinč. I tako opremljeni krenuli smo na testiranje.

 

REZULTATI TESTIRANJA:

 

Sidro je prvi put bačeno u more u uvali Burle kod Medulina, a prvu kušnju doživjeli smo na Unijama, gdje je kasno-popodnevni neverin napravio dosta valova i popriličnu strku na sidrištu. Kako je po dolasku na Unije puhalo lagano jugo spustili smo samo prednje sidro, koje je uz dosta lanca držalo dobro iako se ukopalo do pola bočne strane. To smo protumačili kao posljedicu tvrdog dna (pijesak, trava i kamenje)  te male potisne snage našeg vanbrodskog motora od 10 KS kod vožnje unazad. No sidro je bez problema izdržalo neverin, što smo protumačili vjerojatnim naknadnim ukopavanjem kod većih sila. Nažalost, zbog izrazito uzburkanog i hladnog mora te naknadne promjene smjera vjetra (bura), položaj sidra nismo uspjeli provjeriti.

 

Sljedeće testove obavili smo u uvali Artatore kod Malog Lošinja, gdje smo se radi lakšeg fotografiranja uvukli u plići dio uvale sa pješčanim dnom. Ponovili smo sidrenje sa prednjim, pa potom sa oba sidra sa raznim duljinama lanca, no rezultat je uvijek bio sličan: prednje, manje sidro ostalo je položeno na bok i ukopano do pola, a drugo, veće i teže sidro dobro se ukapalo do kraja. Ista situacija ponovila se u uvali kod mjesta Luka na Dugom otoku, gdje su sidra bez problema izdržala udarce sjeverozapadnog vjetra veće od 20 čvorova, od kojeg se stvorilo dosta valova, što je nekolicinu susjednih brodova prisililo na uzmak ili presidravanje. Slijedeći test radili smo u u uvali Stupin Čeline u samom dnu uvale Rogoznica. Prilikom prvog sidrenja drugo sidro ostalo je u izvrnutom položaju, a naknadnim sidrenjem zaključili smo da prije samog kontakta većeg sidra sa dnom treba brod lagano prebaciti na vožnju unatrag da se izbjegne takva situacija. U slučaju da dno nije vidljivo, prevrnuto sidro lako je „osjetiti“ jer se neće ukopati i zaustaviti brod, pa se neće dogoditi da vas sidro „prevari“ i ostavi u uvjerenju da se ukopalo, već lagano nastavlja kliziti po dnu. Takva situacija zahtijeva ponavljanje sidrenja.

 

Problem s ukapanjem prvog sidra

 

Sidrenja koja smo obavljali bez vizualne provjere, zbog mutnog i neprozirnog mora i sa sidrom u mulju (Banjole, Medulin, Prokljansko jezero) izdržala su maksimalni gas vožnje unazad i dojam je da su bila dobro ukopana. Jedino popuštanje sidra dogodilo nam se na povratku u uvali Artatore, kad je sidro popustilo nakon dva izuzetno zahtjevna dana izmjenjvanja jakih sjeveroistočnih i sjeverozapadnih vjetrova. Ovakva situacija, doduše, i nije tako neuobičajena za Artatore, jer je dio uvale pokriven dnom od uglačanog kamena obraslog finim slojem trave među kojma su rupe ispunjene tankim slojem pijeska, pa ako sidro i drži dobro postepenim pomicanjem uzrokovanim promjenama smjera vjetra sidro može doći do kamene ploče, nakon čega držanje prestaje. Upravo takve situacije ključni su razlog za upotrebu dva sidra, no u našem slučaju prednje sidro nije odradilo svoj posao kako treba, nego smo „zaorali“ dok se drugo sidro nije ponovno čvrsto ukopalo u dno.

 

To nas je ponukalo za zadnje i najtemeljitije testiranje prednjeg sidra koje smo obavili na finom mekom pijesku otoka Unije. Naime na takvom se dnu sidra već svojom težinom brzo ukapaju, a uz malo lanca na dnu i laganom vožnjom unatrag trebala bi se oba ukopati cijela i to nakon svega nekoliko metara. No nama to nije uspjelo i koliko god mijenjali dužinu lanca i silu vučenja prednje je sidro ostajalo na boku, ukopano do pola, dok se drugo, veće sidro, gotovo „školski“ ukopavalo do samog kraja.

 

ZAKLJUČAK:

 

Nemogućnost ukopavanja prednjeg sidra donekle je pokvarila inače odličan dojam koji smo stekli o tandem sidru koje se pokazalo kao vrlo pouzdano i sigurno čak i u uvjetima sidrenja na većim dubinama, te kod naglih promjena smjerova i jačih udara vjetra. U nekoliko primjera testiranja tandem sidra koje su prveli drugi mediji zaključci se ne poklapaju u potpunosti sa našim iskustvima, no fotografije koje su popratile te članke govore nam da se prednje sidro ni u tim slučajevima nije u potpunosti ukapalo u dno. Stoga smo kontaktirali proizvođača firmu Wemar kako bismo im skrenuli pažnju na ovu pojedinost. Iz Wemara su nam odgovorili kako su im poznate određene poteškoće sa ukapanjem prednjeg sidra koje nastoje otkloniti. Iskreno se nadamo da ćemo ih ovim testom potaknuti na dodatna poboljšanja sigurnosti sidra kako bi ono bilo još bolje i još pouzdanije. Ujedno zahvaljujemo tvrtki „Stal“ iz Svete Nedjelje, ovlaštenom zastupniku prodaje tandem sidra na hrvatskom tržištu, na ustupanju sidra za testiranje.

 

Nautica Portal