Slane tehnike > Mornarske tehnike

Spinaker, funkcija barbera

<< < (2/2)

Dario:

GRINGO_ZD:
Evo jedne skice spinakera pri bočnom jedru.

Nadam se da je vidljivo kako je kut između tanguna i braca vrlo mali, time su i sile u bracu vrlo velike ali neefikasne jer se veči dio sile gubi na povečanje tlačne sile u tangunu a vrlo mali dio sile se koristi za kontrolu roglja spinakera. Primjenom barbera hvatište braca pomiče se prema pramcu te se povečava kut između tanguna i braca a time i korisni dio sile. Dodatna pogodnost proizlazi iz položaja barbera, na najširem dijelu broda, time se sprijećava pritisak na ogradicu i trenje braca po sartigama.

Leo

P.S. Dario uspio sam ubaciti skicu, pa sam obrisao moj rpl, hvala

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version